Trắc nghiệm tập hợp và mệnh đề lớp 10 (265 câu)

Tài liệu "Trắc nghiệm tập hợp và mệnh đề lớp 10" có đáp án gồm 265 câu được biên soạn đầy đủ nhất.

CLICK VÀO ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Tài liệu gồm tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề mệnh đề và tập hợp:

+ Mệnh đề (127 câu)
+ Tập hợp (29 câu)
+ Các phép toán trên tập hợp (31 câu)
+ Các tập hợp số (51 câu)
+ Số gần đúng và sai số (27 câu)

Trắc nghiệm tập hợp và mệnh đề lớp 10 (265 câu)
5 (100%) 1 vote