Trắc nghiệm tập hợp và mệnh đề lớp 10 (265 câu)

Tài liệu "Trắc nghiệm tập hợp và mệnh đề lớp 10" có đáp án gồm 265 câu được biên soạn đầy đủ nhất. Mất không quá 10s để tải một tài liệu, xem hướng dẫn tại đây

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Mục lục Tài liệu "Trắc nghiệm tập hợp và mệnh đề lớp 10":

Ôn lại các điểm lý thuyết:

1.   Mệnh đề

+ Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định

+ Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa

2.   Mệnh đề phủ định

Cho mệnh đề P.

+ Mệnh đề "Không phải P" được gọi là mệnh đề phủ định của P và kí hiệu là P .

+ Nếu P đúng thì P sai, nếu P sai thì P đúng.

3.   Mệnh đề kéo theo

Cho hai mệnh đề P và Q.

+ Mệnh đề "Nếu P thì Q" được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là P Þ

+ Mệnh đề P Þ Q chỉ sai khi P đúng và Q

Chú ý: Các định lí toán học thường có dạng P Q.

Khi đó: – P là giả thiết, Q là kết luận;

+ P là điều kiện đủ để có Q;

+ Q là điều kiện cần để có

4.   Mệnh đề đảo

Cho mệnh đề kéo theo P Þ Q. Mệnh đề Q Þ P được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề P Þ Q.

5.   Mệnh đề tương đương

Cho hai mệnh đề P và Q.

+ Mệnh đề "P nếu và chỉ nếu Q" được gọi là mệnh đề tương đương và kí hiệu là P Û

+ Mệnh đề P Û Q đúng khi và chỉ khi cả hai mệnh để P Þ Q và Q Þ P đều đúng.

Chú ý: Nếu mệnh đề P Q là một định lí thì ta nói P là điều kiện cần và đủ để có Q.

6.   Mệnh đề chứa biến

Mệnh đề chứa biến là một câu khẳng định chứa biến nhận giá trị trong một tập X nào đó mà với mỗi giá trị của biến thuộc X ta được một mệnh đề.

7.   Kí hiệu.

8.   Phép chứng minh phản chứng

Giả sử ta cần chứng minh định lí: A Þ B.

Cách 1: Ta giả thiết A đúng. Dùng suy luận và các kiến thức toán học đã biết chứng minh B đúng.

Cách 2: (Chứng minh phản chứng) Ta giả thiết B sai, từ đó chứng minh A sai. Do A không thể vừa đúng vừa sai nên kết quả là B phải đúng.

9.   Bổ sung

Trên đây là toàn bộ các câu hỏi về chủ đề mệnh đề lớp 10. Mong rằng sẽ giúp các em chinh phục một phần nào chuyên đề này. Để xem thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa về chuyên đề mệnh đề lớp 10, các em chọn các mục ở cuối bài viết này để xem chi tiết hơn.

Trắc nghiệm tập hợp và mệnh đề lớp 10 (265 câu)
5 (100%) 1 vote