Trắc nghiệm mệnh đề chứa biến (có đáp án)

Tài liệu: " Trắc nghiệm mệnh đề chứa biến" có đáp án

CLICK VÀO ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Tài liệu trắc nghiệm mệnh đề chứ biến gồm 16 trang bao gồm lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chủ đề mệnh đề và mệnh đề chứa biến (Đại số 10), các bài toán được phân loại theo độ khó. Đặc biệt đều có đáp án. Các kiến thức được đề cập đến  bao gồm:

KIẾN THỨC CƠ BẢN MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN

  1. Mệnh đề chứa biến và mệnh đề
  2. Mệnh đề phủ định
  3. Mệnh đề kéo theo
  4. Mệnh đề đảo
  5. Mệnh đề tương đương
  6. Kí hiệu ∀ (với mọi) và ∃ (tồn tại)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Tài liệu bao gồm 105 câu trắc nghiệm được phân loại thành:

  • Cấp độ dễ
  • Cấp độ vừa
  • Cấp độ khó
Trắc nghiệm mệnh đề chứa biến (có đáp án)
5 (100%) 2 votes