TOÁN 11

Dưới đây là tổng hợp các chủ đề liên quan đến toán học 11. Chương trình toán học 11 được coi là khó nhất trong toán trung học phổ thông. Do đó các em cần  phải chú ý học tập tạo nền tảng cho toán lớp 12.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC

  • Chương 1 – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
  • Chương 2 – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
  • Chương 3 – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc

ĐỀ THI KIỂM TRA