bài tập giao thoa sóng

Bài tập giao thoa sóng

21/03/2019 Phan Trang 0

Tổng hợp chi tiết các dạng bài tập giao thoa sóng cả tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết nhất. Các bài tập mang tính tổng quát cao.

Đề thi hsg Vật lý 10

Đề thi hsg vật lý 10

18/03/2019 Phạm Phố 0

Tổng hợp chi tiết các đề thi hsg vật lý 10. Các đề thi có lời giải chi tiết và đáp án rõ ràng nhất, tải về và rèn luyện để có sự chuẩn bị tốt

Lý thuyết sóng ánh sáng

09/03/2019 Phan Trang 0

Tổng hợp chi tiết các vấn đề lý thuyết sóng ánh sáng như: Quang phổ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Ngoài ra còn tổng hợp trắc nghiệm có giải.