Cực trị hàm số

Là một trong những phần quan trọng nhất của chuyên đề khảo sát hàm số, cực trị hàm số trở nên ngày càng phức tạp khi hình thức  thi trắc nghiệm dần phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu ôn thi, tailieure tổng hợp một số điểm lý thuyết cùng như bài tập về chuyên đề này để giúp các em học sinh nâng cao kĩ năng giải toán phần cực trị.

Các dạng bài cực trị hàm số thường gặp như: Cực trị hàm bậc 3; Cực trị hàm trùng phương;  Cực trị hàm vô tỷ; Cực trị hàm chứa trị tuyệt đối; Tìm m để có một hoặc nhiều cực trị thõa mãn điều kiện cho trước; Công thức tính nhanh chuyên đề cực trị.