bài tập giao thoa sóng

Bài tập giao thoa sóng

21/03/2019 Phan Trang 0

Tổng hợp chi tiết các dạng bài tập giao thoa sóng cả tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết nhất. Các bài tập mang tính tổng quát cao.

Đề thi hsg toán 11 cấp tỉnh

Đề thi hsg toán 11 cấp tỉnh

20/03/2019 Phạm Phố 0

Tổng hợp chi tiết các đề thi hsg toán 11 cấp tỉnh. Các đề thi đều có lời giải chi tiết và đáp án rõ ràng. Các bạn có thể tải về để luyện tập.

Đề thi hsg Vật lý 10

Đề thi hsg vật lý 10

18/03/2019 Phạm Phố 0

Tổng hợp chi tiết các đề thi hsg vật lý 10. Các đề thi có lời giải chi tiết và đáp án rõ ràng nhất, tải về và rèn luyện để có sự chuẩn bị tốt