Tọa độ trong mặt phẳng

Bài tập phương trình đường tròn lớp 10 cực hay

Bài tập phương trình đường tròn lớp 10 bao gồm một số dạng cơ bản như: Nhận dạng một phương trình bậc hai là phương trình đường tròn; Tìm tâm vồ bán kính đường tròn; Lập phương trình của đường tròn; Lập phương trình tiếp tuyến, của đường tròn. Trong bài viết này sẽ trình bày tất cả các …

Bài tập phương trình đường tròn lớp 10 cực hay Read More »