#5 tài liệu hay nhất về bài tập giới hạn hàm số dãy số


Dưới đây là tổng hợp các vấn đề về giới hạn dãy số, đặc biệt là bài tập giới hạn dãy số. Bài viết cấu trúc gồm 3 phần: các dạng toán giới hạn hàm số, các điểm lý thuyết và tổng hợp các tài liệu về bài tập giới hạn hàm số, dãy số.

I. Các tài liệu về bài tập giới hạn dãy số

Tải toàn bộ các tài liệu bên dưới:   CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

5 tài liệu hay nhất về bài tập giới hạn hàm số

1. Bài tập trắc nghiệm giới hạn trong các đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn toán

2. Một số vấn đề cơ bản về giới hạn dãy số

3. Bài tập trắc nghiệm nâng cao giới hạn Đặng Việt Đông

4. Các dạng toán và bài tập giới hạn có lời giải chi tiết

5. Tìm giới hạn bằng máy tính cầm tay

II. Các dạng toán giới hạn hàm số

Dạng 1. Tìm giới hạn xác định bằng cách sử dụng trực tiếp các định nghĩa, định lí và quy tắc.

Dạng 2. Tìm giới hạn vô định dạng 0/0

Dạng 3. Giới hạn vô định dạng ∞/∞

Dạng 4. Giới hạn vô định dạng 0.∞

Dạng 5. Dạng vô định ∞ – ∞

Dạng 6. Áp dụng qui tắc L'Hospital để tính giới hạn

III. Các điểm lý thuyết cần nắm về dạng bài tính giới hạn hàm số

1. Định nghĩa giới hạn của hàm số tại một điểm

2. Định nghĩa giới hạn của hàm số tại vô cực (vô cùng)

3. Một số giới hạn đặc biệt: Giới hạn hàm số lượng giác, giới hạn hàm số mũ, giới hạn hàm số đặc biệt

4. Định lí về giới hạn hữu hạn: Định lí L'hospital, giới hạn 0/0...

5. Quy tắc về giới hạn vô cực

6. 7 dạng giới hạn vô định phải nắm

Từ khóa: bài tập giới hạn hàm số lớp 11, khó, cơ bản, dãy số

Chuyên mục: Giới hạn hàm số

#5 tài liệu hay nhất về bài tập giới hạn hàm số dãy số
5 (100%) 5 votes