Giới hạn hàm số lượng giác và bài tập ứng dụng


1. Tìm giới hạn của hàm số khi x\to 0 và sử dụng định lí \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sin x}{x}=1

Để tính giới hạn hàm số lượng giác theo định lí 1, chúng ta cần phải nắm vững một số công thức lượng giác sau đây:

Áp dụng vào bài toán tính giới hạn hàm số lượng giác sau khi đã biến đổi công thức về dạng chuẩn của định lí 1:

2. Tìm giới hạn của hàm số lượng giác khi x\to a. Dùng phép biến đổi lượng giác hoặc đổi biến số t=x-a để đưa về việc tìm giới hạn hàm số khi t\to 0

3. Bài tập đề nghị tính giới hạn hàm số lượng giác

Để tải tài liệu trên, các em có thể truy cập tại đây:

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Từ khóa: giới hạn hàm số lượng giác, lượng giác, giới hạn, bài tập, trắc nghiệm.

Chuyên mục: Giới hạn hàm số

Giới hạn hàm số lượng giác và bài tập ứng dụng
5 (100%) 6 votes