166 bài tập trắc nghiệm mệnh đề tập hợp

Tổng hợp 166 bài tập trắc nghiệm mệnh đề tập hợp. Các câu hỏi được phân theo các dạng bài tập: nhận biết mệnh đề, phát biểu mệnh đề. Phủ định của mệnh đề. Xét tính đúng sai của mệnh đề. Mệnh đề chứa các kí hiệu đặc biệt như: với mọi, tồn tại. Xác định tập hợp. Các câu trắc nghiệm dưới đây đều có đáp án chi tiết.. Mong rằng sẽ giúp các em một phần trong các bài kiểm tra định kỳ. Chúc các em học tốt.

TẢI XUỐNG ↓

Tài liệu gồm 16 trang, tuyển tập 166 bài toán trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề tập hợp.

Mục lục tài liệu mệnh đề tập hợp gồm:

Bài 1. Mệnh đề

+ Vấn đề 1. Nhận biết mệnh đề, phát biểu mệnh đề
+ Vấn đề 2. Phủ định của mệnh đề
+ Vấn đề 3. Xét tính đúng sai của mệnh đề
+ Vấn đề 4. Mệnh đề chứa kí hiệu “với mọi”, “tồn tại”

Bài 2. Tập hợp

+ Vấn đề 1. Phần tử của tập hợp
+ Vấn đề 2. Xác định tập hợp
+ Vấn đề 3. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau

Bài 3. Các phép toán trên tập hợp

+ Vấn đề 1. Thực hiện các phép toán
+ Vấn đề 2. Tìm tập hợp thỏa điều kiện cho trước
+ Vấn đề 3. Đếm số phần tử của tập hợp

Bài 4. Các tập hợp số

+ Vấn đề 1. Biểu diễn tập hợp số
+ Vấn đề 2. Các phép toán trên tập hợp số
+ Vấn đề 3. Các bài toán chứa tham số

Bài 5. Số gần đúng. Sai số

mệnh đề tập hợp

Trên đầy là toàn bộ các câu hỏi về chủ đề mệnh đề toán 10. Mong rằng sẽ giúp các em chinh phục một phần nào chuyên đề này. Để xem thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa về chuyên đề này, các em chọn các mục ở cuối bài viết này để xem chi tiết hơn.

Chuyên đề: Mệnh đề tập hợp - Đại số lớp 10 chương 1

166 bài tập trắc nghiệm mệnh đề tập hợp
5 (100%) 8 votes

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *