Bộ đề thi học kì I môn hóa học lớp 10 năm 2017 - 2018 có đáp án

Tổng hợp 6 đề thi HKI môn hóa học lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết. Tài liệu gồm 23 trang, trước khi tải tài liệu về các bạn nên xem qua tài liệu để biết nó có phù hợp với bản thân hay không.

Đăng kí nhận tài liệu hóa học mỗi ngày tại đây: https://bit.ly/2RmIKoa

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

 

Danh sách các đề thi học kì I môn hóa học lớp 10

1. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng
2. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lý Thái Tổ
3. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ngô Lê Tân
4. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du
5. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

TRÍCH ĐOẠN MỘT SỐ ĐỀ THI HÓA HỌC

Đề thi số 1:Câu 1(2,0 điểm)
Cho kí hiệu nguyên tử 35E
17 hãy:
a/ Xác định số hạt p, n, e và số khối A của E?
b/ Viết CH(e) và cho biết E là kim loại, phi kim hay khí hiếm ? Giải thích?
Câu 2(3,0 điểm)
1/(1 điểm) Cho 2 nguyên tố: X (Z = 9); Y (Z = 20). Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của X và Y trong bảng tuần toàn. Giải thích ngắn gọn.
2/(1 điểm) Biết NTKTB của K là 39,134. Trong tự nhiên, kali (K) có 2 đồng vị chính, bền là 39K 19 và 41K
19 . Tính % số nguyên tử mỗi loại đồng vị của K?
3/(1 điểm) Nguyên tố R thuộc nhóm A của BTH, nguyên tử có 5e lớp ngoài cùng. Trong
hợp chất khí với hiđro của R chứa 8,824% hiđro về khối lượng. Xác định tên của R. Viết CT
oxit cao nhất và CT hợp chất khí với hiđro của R.
Câu 3 (3,0 điểm)
1/(1,5 điểm) Viết CT electron và CTCT của các phân tử sau: O2 và CH4. Viết sơ đồ hình thành liên kết ion trong phân tử: K2S
2/(1,5 điểm) Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron (có viết rõ các quá trình oxi hóa, quá trình khử và nêu vai trò các chất).
a. NH3 + O2 t0 N2 + H2O
b. M + HNO3  M(NO3)n + N2O + H2O ( M là kim loại có hoá trị n)
Câu 4 (2,0 điểm)
1/ Cho Al phản ứng với dung dịch HNO3 dư, thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí X gồm 2 khí N2 và N2O và thu được dung dịch Y chỉ chứa muối Al(NO3)3. Biết khí X thu được có tỉ khối so với O2 là 1,25. Lập PTHH của phản ứng oxi hóa - khử và chỉ rõ quá trình oxi hóa, quá trình khử.
2/ Hỗn hợp X gồm 1,56(g) Mg và 0,486(g) Al được hòa tan hết vào V lít dd HNO3 2M thấy giải phóng 0,4704 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và N2O; dung dịch Z gồm Mg(NO3)2, Al(NO3)3, H2O. Mặt khác, V lít dd HNO3 2M trên cũng hòa tan vừa hết 5,876(g) kim loại M giải phóng khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất của N+5), muối M(NO3)n, H2O. Xác định kim loại M và tính V.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mg = 24; Zn = 65; S = 32; H = 1; O = 16; Cu =
64; Fe = 56; Al = 27; N = 14; Ca = 40; He = 4
Cho số hiệu nguyên tử Z của một số nguyên tố: Mg (12); Ca (20

TRÍCH ĐOẠN CÁC ĐỀ THI MẪU

TRÍCH ĐOẠN ĐÁP ÁN ĐỀ THI 

 

Bộ đề thi học kì I môn hóa học lớp 10 năm 2017 - 2018 có đáp án
4.8 (96.67%) 6 votes