Trắc nghiệm quan hệ song song trong không gian

Quan hệ song song trong không gian là một chuyên đề rất quan trọng thuộc chương II - Hình học không gian lớp 11. Chúng tôi giới thiệu đến các em tài liệu gồm 116 trang, với hơn 500 câu trắc nghiệm về đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song. Các câu trắc nghiệm dưới đây được tuyển chọn từ nhiều nguồn trên cả nước, đa số là trích từ các đề thi định kì của các trường THPT. File dưới đây được để dưới dạng pdf, các bạn học sinh có thể tải về và rèn luyện hằng ngày.

TẢI XUỐNG ↓

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

1.1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

1.2. Hai đường thẳng song song

1.3. Đường thẳng song song với mặt phẳng

1.4. Hai mặt phẳng song song

1.5. Phép chiếu song song

2. TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

Câu 1. Theo mô tả trong sách giáo khoa

A.Mặt bàn là mặt phẳng trong hình học không gian.
B.Mặt bàn là một phần mặt phẳng trong hình học không gian.
C.Mặt bàn là một hình ảnh của mặt phẳng trong hình học không gian.
D.Mặt bàn là hình ảnh của một phần mặt phẳng trong hình học không gian.

Câu 2. Trong hình học không gian,

A.Điểm luôn luôn phải thuộc mặt phẳng.
B.Điểm luôn luôn không thuộc mặt phẳng.
C.Điểm vừa thuộc mặt phẳng đồng thời vừa không thuộc mặt phẳng.
D. Điểm có thể thuộc mặt phẳng, có thể không thuộc mặt phẳng.

Câu 3. Trong hình học không gian,

A. Hình biểu diễn của một hình tròn thì phải là một hình tròn.
B. Hình biểu diễn của một hình chữ nhật thì phải là một hình chữ nhật.
C. Hình biểu diễn của một tam giác thì phải là một tam giác.
D. Hình biểu diễn của một góc thì phải là một góc bằng nó.

Câu 4. Trong hình học không gian,

A. Qua ba điểm x{c định một và chỉ một mặt phẳng.
B. Qua ba điểm phân biệt x{c định một và chỉ một mặt phẳng.
C. Qua ba điểm phân biệt không thẳng h|ng x{c định một mặt phẳng.
D. Qua ba điểm phân biệt không thẳng h|ng x{c định một và chỉ một mặt phẳng.

Câu 5. Trong không gian cho 4 điểm phân biệt, không đồng phẳng v| không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, có bao nhiêu mặt phẳng đi qua 3 trong số 4 điểm trên?
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6. Ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì:
A. Cùng thuộc đường tròn.

B. Cùng thuộc đường elip.

C. Cùng thuộc đường thẳng.

D. Cùng thuộc mặt cầu.

4. BÀI TẬP VỀ QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN NÂNG CAO

trắc nghiệm quan hệ song song trong không gian

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong khá nhiều câu trắc nghiệm về quan hệ song song trong không gian - hình học không gian lớp 11. Đây chỉ là những câu trắc nghiệm thường được sử dụng trong đề thi. Tuy nhiên, để học tập và nghiên cứu thêm thì chúng ta cần những tài liệu tự luận mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó.

Từ khóa bài viết:

  • trắc nghiệm quan hệ song song trong không gian có đáp án
  • lý thuyết quan hệ song song
  • chuyên đề quan hệ song song có lời giải chi tiết
  • bài tập đường thẳng song song với mặt phẳng có đáp án
  • bài tập hai đường thẳng song song trong không gian
  • bài tập hai mặt phẳng song song có lời giải
  • lý thuyết đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song
Trắc nghiệm quan hệ song song trong không gian
4.6 (92%) 5 votes