Động học chất điểm: 50 câu trắc nghiệm theo 4 mức độ

Dưới đây là 50 câu trắc nghiệm chương động học chất điểm theo mức độ từ dễ đến khó: Mức độ nhớ, mức độ hiểu, mức độ áp dụng, mức độ phân tích. Tải file tài liệu động học chất điểm này để luyện tập thêm

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Mức độ nhớ

mức độ nhớ

Mức độ hiểu biết

mức độ hiểu biết

Mức độ áp dụng

Mức độ phân tích

mức độ phân tích

TRÍCH ĐOẠN MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 1. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?
Chuyển động cơ là:
A. Sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.
B. Sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
D. Sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian.

Câu 2. Hãy chọn câu đúng.
A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.
B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.
D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 4. Chọn đáp án sai.
A.Trong chuyển động thẳng đều tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.
B. Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều được tính bằng công thức:s =v.t
C. Trong chuyển động thẳng đều vận tốc được xác định bằng công thức: v = vo + at .
D. Phương trình chuy ển động của chuyển động thẳng đều là: x = x0 +vt.

Câu 6. Trong các câu dưới đây câu nào sai?
Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:
A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
C. Gia tốc là đại lượng không đổi.
D. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

Từ khóa: trắc nghiệm động học chất điểm, vật lý 10, chương 1, động học chất điểm.

Chuyên mục: Vật lý

Động học chất điểm: 50 câu trắc nghiệm theo 4 mức độ
5 (100%) 1 vote