Tổng hợp đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 10 có lời giải 2018


Dưới đây là tổng hợp 7 đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 10 năm học 2017-2018. Các đề thi sau đây đều có cấu trúc đề theo dạng: trắc nghiệm và tự luận. Đề thi có lời giải chi tiết phần tự luận và đáp án phần trắc nghiệm!

Nhận tài liệu miễn phí môn vật lý tại đây: https://bit.ly/2PcqrAa

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

TRÍCH ĐOẠN TRẮC NGHIỆM ĐỀ HK1 LÝ 10

đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 10

TRÍCH ĐOẠN TỰ LUẬN CỦA ĐỀ THI

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

TRÍCH ĐOẠN TOÀN  BỘ ĐỀ THI VẬT LÝ LỚP 10

Câu 1. . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được
B. Lực là nguyên nhân là biến đổi chuyển động của một vật
C. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được
D. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật
Câu 3. . Một lò xo khi treo vật m = 200g sẽ dãn ra một đoạn l = 4cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu? Lấy g
= 10m/s2.
A. 0,5N/m. B. 0,05N/m. C. 500N/m. D. 50N/m.
Câu 4. . Kết luận nào sau đây là SAI khi nói về chuyển động thẳng nhanh dần đều?
A. Có vận tốc có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.
B. Có vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số
C. Có quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.
D. Có quỹ đạo là đường thẳng.
Câu 5. Chất điểm chuyển động tròn đều trên đừơng tròn bán kính r =0,1m với tốc độ dài v =0,5m/s.Chu kỳ và tốc
độ góc của chất điểm là:
A. T=5s;  1,256 rad/s. B. T=125,6s; 0,05rad/s.
C. T=12,56s; =0,5rad/s. D. T=1,256s;   5 rad/s.
Câu 6. . Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N bằng một đòn gánh dài 1m. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. Để đòn gánh nằm cân bằng trên vai thì người đó phải điều chỉnh vai đặt vào đòn gánh ở vị trí nào?
A. Cách đầu gánh gạo 0,6m. B. Cách đầu gánh ngô 0,5m.
C. Cách đầu gánh ngô 0,4m. D. Cách đầu gánh gạo 0,4m.

Câu 7. . Một vật chịu tác dụng của ba lực không song song sẽ cân bằng khi giá của ba lực đó:

A. đồng quy. B. đồng phẳng.
C. đồng quy tại một điểm của vật. D. đồng phẳng và đồng quy.
Câu 11. . Một thanh nhẹ nằm ngang, dài 7,0m có trục quay tại điểm cách đầu bên trái 2,0m. Một lực 50N hướng
xuống tác dụng vào đầu bên trái và một lực 150N hướng xuống tác dụng vào đầu bên phải của thanh. Cần đặt lực
250N hướng lên tại điểm cách trục quay bao nhiêu để thanh cân bằng?
A. 5,0m. B. 3,4m. C. 4,5m. D. 2,5m.
Câu 12. . Trong chuyển động thẳng đều:
A. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
B. Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v.
C. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với vận tốc v.
D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
Câu 13. . Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặt chân đế thì cần:
A. nâng cao trọng tâm và giảm diện tích mặt chân đế.
B. hạ thấp trọng tâm và giảm diện tích mặt chân đế.
C. hạ thấp trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế.
D. nâng cao trọng tâm và tăng diện tích mặt chân đế.
Câu 14. . Một vật được ném ngang từ độ cao h = 80 m với vận tốc đầu v0 = 20 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian và tầm bay xa của vật là:
A. 3s và 60m. B. 2s và 40m. C. 1s và 20m. D. 4s và 80m.
Câu 15. Một ô tô đang chuyển động thì đột ngột hãm phanh, hành khách ngồi trên xe sẽ
A. Dừng lại ngay B. Ngã người về phía sau
C. Dồn người về phía trước D. Ngã người sang bên cạnh
Câu 16. . Hai ôtô A và B chạy cùng chiều trên một đoạn đường với vận tốc lần lượt là 60km/h và 30 km/h. Độ lớn
vận tốc tương đối của ôtô A so với B là:
A. 40km/h. B. 70 km/h. C. 90km/h. D. 30 km/h.

Từ khóa: đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 10, vật lý 10, đề thi HK1

Chuyên mục: Đề thi HK1 lý 10

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 10 có lời giải 2018
5 (100%) 3 votes