Các dạng bài tập thường gặp chương nguyên tử - Hóa 10


Tài liệu gồm 19 trang tổng hợp các dạng toán và công thức thường gặp ở chương nguyên tử - Hóa học lớp 10 học kì 1.

Đăng kí nhận tài liệu hóa học mỗi ngày tại đây: https://bit.ly/2RmIKoa

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

TRÍCH ĐOẠN BÀI TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

các dạng toán thường gặp chương nguyên tử

PHÂN DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố đó khi biết tổng số hạt proton, electron, notron va a hạt (với a là số hạt đã cho trước)

Dạng 2: Xác định tên nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố đó khi biết điện tích của hạt nhân hay điện tích của lớp vỏ của electron nguyên tử nguyên tố đó.

Dạng 3: Xác định tên nguyên tố và viết cấu hình electron của 1 hoặc xác định số khối của nó khi biết các dữ kiện dưới đây.

 

Các dạng bài tập thường gặp chương nguyên tử - Hóa 10
5 (100%) 3 votes