Bài tập hàm số lớp 10 - Trắc nghiệm parabol và đường thẳng (Có giải)

Tài liệu gồm 876 bài tập hàm số lớp 10 về các vấn đề: Parabol, đường thẳng, tập xác định hàm số...v.v..

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU >> Hướng dẫn tải về

Bài tập hàm số lớp 10 chia thành các vấn đề trọng tâm:

+ Tọa độ đỉnh của parabol.

+ Trục đối xứng của parabol và các vấn đề liên quan. Tập hợp đỉnh của parabol và các vấn đề liên quan. Xác định các hệ số của hàm số bậc hai

+ Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên của hàm số bậc hai.

+ Điểm cố định mà parabol luôn luôn đi qua với mọi giá trị của tham số.

+ Đường thẳng cố định mà parabol luôn tiếp xúc.

+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên R.

+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên một đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn).

+ Tương giao parabol và trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt tại hai điểm phân biệt).

+ Tương giao parabol và parabol.

+ Tương giao parabol và đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet, gắn kết hình học giải tích).

+ Nhận diện đồ thị hàm số bậc hai.

+ Hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm số bậc hai hỗn tạp bậc nhất – bậc hai.

+ Biện luận nghiệm, số nghiệm dựa trên đồ thị hàm số bậc hai.

+ Bài toán ứng dụng thực tế của đồ thị parabol trong khoa học, trong cuộc sống.

Trên đầy là toàn bộ các câu hỏi về chủ đề " bài tập hàm số lớp 10 ". Mong rằng sẽ giúp các em chinh phục một phần nào chuyên đề này.

Để xem thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa về chương hàm số bậc nhấthàm số bậc hai, các em chọn các mục ở cuối bài viết này để xem chi tiết hơn.

Bài tập hàm số lớp 10 - Trắc nghiệm parabol và đường thẳng (Có giải)
5 (100%) 2 votes