12 đề thi học kì 1 môn hóa lớp 10 có đáp án chi tiết 2017-2018


Tài liệu gồm 41 trang với khoảng 12 đề thi học kì 1 môn hóa lớp 10 năm 2017-2018. Các đề thi đều có  đáp án và lời giải chi tiết. Tải về để xem đề một cách cụ thể nhất!

Đăng kí nhận tài liệu hóa học mỗi ngày tại đây: https://bit.ly/2RmIKoa

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

TRÍCH ĐOẠN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 10 

đề thi học kì 1 môn hóa lớp 11

PHÂN LOẠI CÂU TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chất nào sau đây có liên kết ion trong phân tử? Biết độ âm điện của H=2,2; Cl=3,16; O=3,44;
S=2,58; Na=0,93.
A. HCl.

B. H2.

C. H2S.

D. Na2O.

Câu 2: Số oxi hóa của P trong phân tử H3PO4 là
A. 0.

B. +5.

C. +3.

D. -3.

Câu 3: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng
A. Số proton.

B. số nơtron.

C. số nơtron và proton.

D. số khối.

Câu 4: Đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử các nguyên tố khi hình thành liên kết
hoá học là
A. Điện tích hạt nhân.

B. Tính kim loại.

C. Độ âm điện.

D. Tính phi kim.

Câu 5: Trong nguyên tử, các electron chuyển động theo những quỹ đạo
A. hình tròn.

B. không xác định.

C. hình elip.

D. hình tròn hoặc elip.

Câu 6: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất?
A. 55Cs.

B. 3Li.

C. 53I.

D. 9F.

Câu 7: Cho 5,6 gam hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp và thuộc cùng nhóm IA, tác dụng với dung dịch HCl thu được 3,56 lít (đktc) H2. Nguyên tố A, B lần lượt là ( Cho: Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 86; Cs = 133)
A. K, Rb.

B. Rb, Cs.

C. Na, K.

D. Li, Na.

Câu 9: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử?
A. Phản ứng hóa hợp.

B. Phản ứng trao đổi.

C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ.

D. Phản ứng phân hủy.

Từ khóa: Đề thi HK1 hóa 10, đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa học, lớp 10 hk1 hóa

Chuyên mục: Đề thi HK1 hóa 10

12 đề thi học kì 1 môn hóa lớp 10 có đáp án chi tiết 2017-2018
5 (100%) 5 votes