Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 Học Kì 1


Dưới đây là tổng hợp hơn 30 trang lý thuyết hóa học 10 thuộc chương trình của học kì I. Các vấn đề lý thuyết trong 5 chương được cô đọng lại trong một file pdf. Các em tải về để xem chi tiết nhé.

Đăng kí nhận tài liệu hóa học mỗi ngày tại đây:  https://bit.ly/2RmIKoa

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Lý thuyết hóa học 10

Vừa rồi bạn vừa được xem 10 trang đầu tiên của tài liệu trong tổng số 30 trang. Tài liệu trên còn có một số vấn đề lý thuyết hóa 10 như sau:

DANH SÁCH CẢ CHỦ ĐỀ LÝ THUYẾT HÓA HỌC 10 HK1

Chương 1: NGUYÊN TỬ

 • Thành phần nguyên tử
 • Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học. Đồng vị
 • Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 • Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • Cấu hình electron của nguyên tử
 • Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.
 • Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học

CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC

 • Liên kết ion
 • Liên kết cộng hóa trị
 • Hóa trị và số oxi hóa

CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Phản ứng oxi hóa - khử
 • Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Từ khóa: lý thuyết hóa học 10, lý thuyết hóa, hóa học, lý thuyết hóa 10 chương 1,2,3,4

Chuyên mục: Hóa học

 

Tóm tắt lý thuyết hóa học 10 Học Kì 1
5 (100%) 5 votes