Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 2


đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 2

Nhằm mục đích ôn luyện, thử sức các dạng bài cho kì kiểm tra, chúng tôi xin gửi đến các em học sinh bộ đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 2. Bộ đề thi sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo để chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 2 - hàm số bậc nhất và bậc hai phần đại số lớp 10.

TẢI XUỐNG PDF ↓

Cấu trúc đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 2

Mỗi đề sẽ bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 đến 2 câu tự luận.

Ví dụ một vài câu hỏi trong đề thi

Chúng tôi sẽ trích 1 vài câu hỏi có trong các đề. Các bạn hãy tải xuống để có thể xem đầy đủ và chi tiết nhé.

Câu hỏi rắc nghiệm

Câu 1: Hàm số y= x2- 2x+ 10 có:

A. Giá trị lớn nhất bằng 7.

B. Giá trị nhỏ nhất bằng 9.

C. Giá trị nhỏ nhất bằng 1.           

D. Giá trị lớn nhất bằng 5.

Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến:

A. y= - 3x - 3.                               

B. y= - 4x.

C. y=  -x+ 5.                               

D.y= x + 1.

Câu 3: Cho hàm số y= f( x) bằng công thức. Hãy nêu định nghĩa tập xác định của hàm số y= f( x)?

A. Tất cả các ý trên đều đúng.

B. Tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x ) có nghĩa.

C. Tất cả các số thực x sao cho biểu thức f (x ) có nghĩa.

D. Tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f (x ) luôn đúng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hàm số y= x2- 2x+ 5?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( âm vô cực; 1).

B. Đồ thị là parabol có đỉnh S( 1;4).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( -1; âm vô cực).

D. Đồ thị có trục đối xứng là đường thẳng x = 1.

Câu 5: Tập xác định của hàm số f( x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho:

A. f( x)>0.                                               

B. f( x)<0.

C. f( x) có nghĩa.                                     

D. f( x) không xác định.

Câu 6: Cho hai hàm số 2 y= x2- 2x+ 1 có đồ thị là parabol (P) và đường thẳng y= 2x- 5. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. d và (P) không có điểm chung.       

B. d cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

C. d đi qua đỉnh của (P).                   

 D. d tiếp xúc với (P).

Câu 7:Hàm số y= x2- 2x+ 8 có:

A. Giá trị nhỏ nhất bằng 7. 

B. Giá trị lớn nhất bằng 7.

C. Giá trị nhỏ nhất bằng 1.               

 D. Giá trị lớn nhất bằng 1.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: Cho hàm số y= - x2+ 2x+ 3 có đồ thị là ( P)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ( P)

b. Tìm tọa độ giao điểm của ( P) và đường thẳng d: y= - 2x+ 7.

c. Tìm giá trị của tham số m để phương trình x2- 2x- 2+ 2m có nghiệm.

Câu 2: Cho hàm số y= x2- 4x+ 2 có đồ thị là ( P)

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ( P)

b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng d: y= 2x- 6 .

c. Tìm giá trị của tham số m để phương trình  x2- 4x+ 4- m vô nghiệm.

Câu 3: Cho hàm số y= 2x2- 4x- 1 có đồ thị ( P)

a) Khảo sát và vẽ (P).

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) với d: y= x- 1.

c) Dựa vào đồ thị, tìm các giá trị của tham số m để phương trình: 2x2- 5x- 1+ 6m= 0 có một nghiệm dương và một nghiệm không dương.

Câu 4: Cho hàm số y= - 2x2- 4x+ 1 có đồ thị ( P).

a) Khảo sát và vẽ ( P).

b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P) với d: y= x- 1.

c) Dựa vào đồ thị, tìm các giá trị của tham số m để phương trình: - 2x2- 3x+ 1+ 6m= 0 có một nghiệm âm và một nghiệm không âm.

Trên đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 2 mà chúng tôi xin gửi đến các em học sinh như một món quà nhằm bồi dưỡng kiến thức, ôn luyện kĩ năng làm bài để chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra sắp tới. Tài liệu được chúng tôi sưu tập một cách chọn lọc, cẩn thận, được biên soạn với đáp án nhằm giúp các em có thể so sánh để sửa lỗi cũng như rút kinh nghiệm.

Đề kiểm tra 1 tiết đại số 10 chương 2
5 (100%) 2 vote[s]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*