Lý thuyết sóng ánh sáng

09/03/2019 Phan Trang 0

Tổng hợp chi tiết các vấn đề lý thuyết sóng ánh sáng như: Quang phổ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Ngoài ra còn tổng hợp trắc nghiệm có giải.