Tổng hợp những dạng bài tập tiếng anh 10 thường gặp nhất


bài tập tiếng anh 10

Trong chương trình lớp 10, tiếng anh là một bộ môn ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ cung cấp kiến thức về văn hóa các nước phương Tây, mà bộ môn này còn giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận các kiến thức khó hơn. Để học tốt tiếng anh 10, điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ nó gồm những dạng nào, phương pháp giải ra sao. Bài viết dưới đây sẽ mô tả tổng quan về tất cả bài tập tiếng anh lớp 10 cũng như những lưu ý quan trọng khi học.

Phân dạng bài tập tiếng anh lớp 10

Dạng 1: Pick out the words underlined part is pronounced differently from that of the others

Tạm dịch dạng bài tập này là “Chọn ra các từ được gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại”. Đây là dạng bài tập tiếng Anh khá quen thuộc kiểm tra trình độ phát âm cũng như nhận biết âm tiết của các em học sinh. Để làm tốt dạng này cần phải có một quá trình tập đọc và nhận diện mặt chữ miệt mài.

Câu 1:

A. field

B. heat

C. meet

D. head

Câu 2:

A. dinner

B. drink

C. dive

D. children

Câu 3:

A. ready

B. meat

C. defeat

D. beat

Câu 4:

A. kitchen

B. history

C. time

D. finish

Câu 5:

A. arrive

B. fit

C. thrive

D. drive

Dạng 2: Pick out the words that have the stress different from that of the others

Tạm dịch dạng bài tập này là: “Chọn ra những từ có trọng âm khác với những từ khác”. Nhấn âm cũng quan trọng không kém đối với tiếng anh. Đây là dạng bài tập rèn luyện kĩ năng cải thiện giọng đọc. Để làm tốt dạng bài tập này chúng ta cần phải cố gắng ghi nhớ thật tốt cách nhấn âm của những từ đã học qua.

Câu 1:

A. usually

B. afternoon

C. family

D. buffalo

Câu 2:

A. tobacco

B. breakfast

C. children

D. several

Câu 3:

A. continue

B. alarm

C. contented

D. sometimes

Câu 4:

A. airport

B. tobacco

C. technology

D. experience

5.

A. routine

B. tobacco

C. neighbour

D. chemistry

Dạng 3: Choose the best answer

Dạng bài chọn câu trả lời đúng nhất luôn có một phạm trù kiến thức rộng nhất. Để làm tốt học sinh cần nắm vững: Các thì trong tiếng anh, cấu trúc câu ghép, câu đơn, các cụng từ thường xuyên gặp trong tiếng anh…v…v

1. I was late for school this morning because my alarm clock didn’t ………

A. go on

B. go off

C. go away

D. go up

2. Another word for fasten is ………………

A. frighten

B. loosen

C. lengthen

D. tighten

3. I was born and grew up on the ……………….. of the Red River.

A. shops

B. restaurants

C. offices

D. banks

4. Mr. Lam goes to work on foot once a week. It means he ………… walks to work.

A. never

B. sometimes

C. often

D. usually

Dạng 4: Read the passage below and choose one correct answer for each question

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Dạng bài tập cần sự tư duy về câu cú, ngữ pháp. Rèn luyện khả năng đọc nhẩm, đọc láy và đoán nghĩa  của từ. Đây là một dạng bài tập khá khó để ăn trọn số điểm. Bởi lẽ mật độ từ mới là khá cao, các từ vựng theo chủ đề. Không có từ vựng thì thật khó để làm được dạng bài tập này. Chúng ta sẽ gặp một số câu hỏi như thế này

1. The word “determined” in line 1 means most nearly …………… .

A. resolute

B. found out

C. brave

D. honest

2. What did Marie Curie go to France for?

A. To find a job

B. To earn her living

C. To study

D. To take up a new hobby

3. How was Marie Curie when she first lived in Paris ?

A. bored

B. poor

C. rich

D. lively

4. How old was Marie Curie When she won the first Nobel Prize?

A. 30 years old

B. 36 years old

C. 44 years old

D. 67 years old

5. Polonium is a …………….

A. country

B. science history

C. prize

D. radioactive elements

Dạng 5: True of Fale?

Là một biến thể của dạng 4. Ngoài từ vựng chắc thì khả năng đọc và xử lí tình huống cũng được đề cao. Không chỉ hiểu ý nghĩa mà còn phải hiểu một cách sâu sắc nội dung của câu nói muốn đề cập tới người đọc. Ngoài ra còn phải tìm dữ kiện không liên quan đến đoạn văn.

  1. Newton was not a physics, he was a mathematician.
  2. He was born in the town of Cambridge.
  3. When he was young he was very intelligent.
  4. He wasn’t very interested in mathematics until he grew older.
  5. His first physical experiment was carried out when he was not yet twenty
  6. Newton’s Laws explained the relationships between force, mass and movement.
  7. He entered the university of Cambridge at the age of 21.
  8. He became a professor when he was not yet 30.

Vậy là chúng tôi vừa giới thiệu xong 5 dạng bài tập tiếng anh chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề kiểm tra tiếng anh 10. Chúc các bạn học sinh học tốt môn tiếng Anh.

Tổng hợp những dạng bài tập tiếng anh 10 thường gặp nhất
5 (100%) 1 vote

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*