Ôn tập toán 10 học kì 2

Ôn tập toán 10 học kì 2

11/03/2019 Phạm Phố 0

Tổng hợp chi tiết các vấn đề về lý thuyết và bài tập ôn tập toán 10 học kì 2. Các bài tập đều có đáp án và lời giải thuận tiện tra cứu

Lý thuyết sóng ánh sáng

09/03/2019 Phan Trang 0

Tổng hợp chi tiết các vấn đề lý thuyết sóng ánh sáng như: Quang phổ, tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Ngoài ra còn tổng hợp trắc nghiệm có giải.