Nguyên tắc hoạt động

Dưới đây là những nguyên tắc hoạt động trên TAILIEURE.com mà người dùng cần lưu ý:

1. Nguyên tắc bản quyền:

+) Tài liệu trên TÀI LIỆU RẺ được tổng hợp và biên tập lại từ internet và các trường trên cả nước. TÀI LIỆU RẺ không chịu trách nhiệm về các nội dung vi phạm bản quyền có trong tài liệu

+) Người dùng phát hiện tài liệu vi phạm bản quyền theo chính sách bộ công thương, có quyền thông báo tại địa chỉ liên hệ của TÀI LIỆU RẺ để được gỡ bỏ.

+) Người dùng có quyền chia sẽ tài liệu trên TÀI LIỆU RẺ, tuy nhiên cần phải giữ đúng bản quyền tác giả và người biên soạn lại tài liệu.

2. Nguyên tắc quảng cáo

+) Quảng cáo được đặt trên TÀI LIỆU RẺ thuộc sở hữu của các doanh nghiệp tư nhân hoặc do các công ty quảng cáo triển khai và lên kế hoạch hoạt động. Do đó, khi xảy ra vi phạm về nội dung quảng cáo, đơn vị quảng cáo, TÀI LIỆU RẺ có nghĩa vụ cùng cơ quan chức năng truy tố chứ không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm.

+) Quảng cáo được đặt vì mục đích tạo ra thu nhập để duy trì website như: chi phí hosting, chi phí nhân viên, chi phí tên miền, thuế TNDN (nếu có).

Nhóm Admin
TAILIEURE.com

 

Nguyên tắc hoạt động
5 (100%) 2 vote[s]