Bất phương trình

Dấu của nhị thức bậc nhất và ứng dụng (có lời giải)

Tài liệu dấu của nhị thức bậc nhất và ứng dụng gồm: 331 trang gồm lý thuyết, dạng toán và bài tập có lời giải chủ đề dấu của nhị thức bậc nhất. Tải file về để xem với chất lượng tốt nhất. Mục lục tài liệu "dấu của nhị thức bậc nhất..." I. Dấu của đa thức …

Dấu của nhị thức bậc nhất và ứng dụng (có lời giải) Read More »

Chuyên đề phương trình vô tỉ (phân dạng và bài tập mẫu)

Tài liệu Chuyên đề phương trình vô tỉ gồm 60 trang với gần 200 bài tập phương trình hay lạ khó, có lời giải chi tiết rõ ràng. Tải file về để xem với chất lượng tốt nhất. >> Hướng dẫn tải GIỚI THIỆU TÀI LIỆU: Phương trình vô tỷ, cùng với hệ phương trình là …

Chuyên đề phương trình vô tỉ (phân dạng và bài tập mẫu) Read More »

Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn (có lời giải chi tiết)

Tài liệu "Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn" gồm 131 trang. Tải file về để xem với chất lượng tốt nhất.     Mục lục của tài liệu " Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn": + NHẮC LẠI VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN + KIẾN THỨC CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH …

Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn (có lời giải chi tiết) Read More »

Các phương pháp giải hệ phương trình lớp 10 ( có bài tập vận dụng )

Tài liệu phương pháp giải hệ phương trình lớp 10 gồm:141 bài tập giải hệ phương trình có lời giải và hướng dẫn chi tiết. Tải file về để xem với chất lượng tốt nhất. Một số kiến thức quan trọng mà tài liệu đã nêu ra. Thứ tự ưu tiên các hướng khi giải …

Các phương pháp giải hệ phương trình lớp 10 ( có bài tập vận dụng ) Read More »