Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán

Tổng hợp các đề thi HK2 toán 10 có đáp án và lời giải chi tiết do tài liệu rẻ tổng hợp và biên soạn lại. Các đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 10 được tập hợp từ nhiều nguồn trên cả nước. Trong đó, chủ yếu là từ các trường THPT nổi tiếng trên toàn nước.
Hầu hết các đề thi HK2 toán 10 được đăng tải trên tailieure.com đều có đáp án. Tuy nhiên vẫn có một số đề chưa có cập nhật đáp án, do nội dung của đề khá hay và lạ. Quí thầy cô và các bạn học sinh có nhu cầu góp đề thi có thể liên lạc với chúng tôi tại hòm thư:
admin@tailieure.com

Đề thi học kỳ 2 toán 10 sở GDĐT tỉnh Bắc Giang có đáp án 2017 - 2018

  ĐỀ SỐ 1: Câu 1: Cho tan2x=. Giá trị của biểu thức 4sin5cos2sin3cosxxPxx+=− làA. 2. B. 13. C. 9.− D. 2.− Câu 2: Bất phương trình 2(16)30xx−−≤ có tập nghiệm là A. (;4][4;)−∞−∪+∞. B. [3;4]. C. [4;).+∞ D. {}3[4;)∪+∞. Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho elíp ()E có phương …

Đề thi học kỳ 2 toán 10 sở GDĐT tỉnh Bắc Giang có đáp án 2017 - 2018 Read More »