Bài tập trắc nghiệm ôn tập chuyên đề hàm số lớp 10

Tài liệu gồm 126 bài tập trắc nghiệm về chuyên đề hàm số lớp 10. Các câu tài liệu mang tính ôn tập, hệ thống kiến thức chương hàm số: bao gồm cả hàm số bậc nhất hàm số bậc hai. Khi học kì dần kết thúc, thì những tài liệu mang tính hệ thống kiến thức bao quát như thế này thật sự rất cần thiết đối với các em học sinh THPT! Do đó, tài liệu rẻ quyết định đăng tải tài liệu này. Chúc các em học tốt!

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LỚP 10 GỒM CÁC DẠNG BÀI TẬP

 • Tính giá trị của hàm số tại
 • Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai
 • Xác định hàm số
 • Xác định parabol
 • Hàm số lẻ, chẵn...
 • Phương trình đường thẳng
 • Cho hàm số y = ax + b (a ¹ 0). Mênh đề nào sau đây đúng ?
 • Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ¡
 • Phương trình đường thẳng  y = ax + qua A(2;5) và song song với đường thẳng y = 3x - 2 là?
 • Trục đối xứng của đồ thị hàm số là?
 • TXĐ của hàm số?
 • Trục đối xứng của  (P) là?
 • Xác  định  hàm  số  bậc  hai?
 • Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R

chuyên đề hàm số lớp 10

Trên đầy là toàn bộ các câu hỏi về chủ đề chuyên đề hàm số lớp 10. Mong rằng sẽ giúp các em chinh phục một phần nào chuyên đề này. Để xem thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa về chương hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, các em chọn các mục ở cuối bài viết này để xem chi tiết hơn.

Bài tập trắc nghiệm ôn tập chuyên đề hàm số lớp 10
4.8 (96%) 5 votes