Nhận diện đồ thị hàm số và bài tập ứng dụng [pdf]

Chào các em thân mến, dưới đây là tài liệu Nhận diện đồ thị hàm số và bài tập ứng dụng của thầy Lê Anh Tuấn. Các em có thể xem trực tuyến hoặc tải trực tiếp tài liệu bằng đường link dưới đây. Để tải tài liệu nhanh nhất, các em có thể xem hướng dẫn tại đây >>Hướng dẫn tải <<

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Trích đoạn tài liệu “Nhận diện đồ thị hàm số và bài tập ứng dụng”

Các câu hỏi đặc trưng trong chủ đề nhận diện này là:

+ Đồ thị hàm số y = f(x) là hình nào trong các hình sau đây

+ Đồ thị hàm số y = f(x) có dạng ...

+ Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một số hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

+ ĐỒ thị hình bên là hàm số của hàm số nào?

Các chuyên đề liên quan

Để tìm kiếm các tài liệu về chuyên đề này, các em có thể tìm kiếm bằng các từ khóa của chuyên đề tương tự như: trắc nghiệm nhận diện đồ thị hàm số.

Cảm ơn các em đã xem và tải tài liệu nhận diện đồ thị hàm số có lời giải. Để xem nhiều dạng bài tập về chuyên đề này, các em có thể truy cập tại: https://tailieure.com/tag/khao-sat-ham-so. Hãy bình luận xuống phía dưới nếu quá trình xem và tải tài liệu gặp vấn đề. Chúng tôi rất biết ơn nếu bạn quan tâm đến tài liệu của chúng tôi bằng những hành động như vậy.

Nhận diện đồ thị hàm số và bài tập ứng dụng [pdf]
4.9 (97.78%) 9 votes