Giai chi tiet De thi thu mon Ly truong THPT Chuyen Bac Ninh lan 1 - thi thử 2019

Giai chi tiet De thi thu mon Ly truong THPT Chuyen Bac Ninh lan 1 - thi thử 2019

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Một kính lúp có tiêu cự f = 5 cm. Người quan sát mắt không có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 25cm. Số bội giác của kính lúp khi người đó ngắm chừng ở vô cực bằng:
A. 5. B. 30. C. 125. D. 25.

Câu 2: Một từ trường đều có phương thẳng đứng, hướng xuống. Hạt α là hạt nhân nguyên tử He chuyển
động theo hướng Bắc địa lý bay vào từ trường trên. Lực Lorenxơ tác dụng lên α có hướng
A. Đông. B. Tây. C. Đông – Bắc. D. Nam.

Câu 3: Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài = 100 cm, đang xảy ra sóng dừng. Cho tốc độ truyền sóng
trên dây đàn là 450 m/s. Tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng
A. 200 Hz. B. 250 Hz. C. 225 Hz. D. 275 Hz.

Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g. Khi vật
cân bằng lò xo dãn:
A. 2 cm. B. 2,5 cm. C. 4 cm. D. 5 cm.

Câu 5: Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc ω là

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng pha S1, S2. O là trung điểm của S1S2. Xét trên đoạn S1S2: tính từ trung trực của S1S2 (không kể O) thì M là cực đại thứ 5, N là cực tiểu thứ 5. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. NO > MO. B. NO ≥ MO C. NO < MO. D. NO = MO.

Câu 7: Mắt không có tật là mắt

A. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới.

B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới.

C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết.

D. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt phải điều tiết.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:

 Câu 9: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch u = U√2cos(ωt + φ) và dòng điện trong mạch i = I√2cosωt. Biểu thức nào sau đây về tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch là không đúng?

Câu 10: Dòng điện Phu-cô là
A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi khối vật dẫn chuyển động cắt các đường sức từ.
B. dòng điện chạy trong khối vật dẫn.
C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.
D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.

Giai chi tiet De thi thu mon Ly truong THPT Chuyen Bac Ninh lan 1 - thi thử 2019
5 (100%) 1 vote