Đề thi toán học kì 1 lớp 10 năm 2017 (Cà Mau)

Đề thi toán học kì 1 lớp 10 năm học 2017-2018 của trường THPT Phan Ngọc Hiển, Sở GDĐT Tỉnh Cà Mau.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Cấu trúc đề thi toán học kì 1 lớp 10:

Phần cấu trúc đề thi chỉ giúp cho các độc giả xem bao quát đề thi trong trường hợp chưa muốn tải về. Đây chỉ là một phần của đề thi. Tải đề thi về để xem chi tiết rõ ràng nhất.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM của đề thi toán học kì 1 lớp 10: (4 điểm)

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD . Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ?

Câu 2: Tìm tọa độ đỉnh parabo

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ a = (1; 2), b = (-3;5). Tìm tọa độ của vectơ u = a - b.

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2; -3), B(0;1) . Tìm tọa độ của vectơ AB .

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1; -1), B(2; -3). Tìm tọa độ điểm D sao cho AD = 3AB.

Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(4; -3), B(2; -1) . Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

Câu 8: Cho tập hợp A = {1; 2; 4;5}; B = {2; 4; 6}. Xác định tập hợp.

Câu 9: Tìm tập xác định của hàm số  y = ...

Câu 10: Cho (P) : y = -x^2 + 2x + 3 . Chọn khẳng định đúng ?.

Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?

Câu 12: Cho tập hợp A = [-2;5); B = (2;10) . Xác định tập hợp A Ç B .

Câu 13: Cho tập hợp A = {x Î Z | ( x + 4)(x2 - 3x + 2) = 0}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê phần tử.

Câu 14: Tìm tập nghiệm của phương trình :

Câu 15: Tìm tập nghiệm của phương trình

Câu 16: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Hỏi bằng vectơ nào?

Câu 17: Tìm trục đối xứng của parabol y = 2x^2 + 4x -1.

Câu 18: Tìm nghiệm của hệ phương trình

Câu 19: Tìm a để đường thẳng y = ax -1 đi qua điểm M (1;3).

Câu 20: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số y = 3x -1.

A. PHẦN TỰ LUẬN của đề thi toán học kì 1 lớp 10: (6 điểm)

Bài 1. (2.0 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x^2 - 4x + 3.

Bài 2. (1.0 điểm) Giải phương trình

Bài 3. (2.0 điểm) Trong mp Oxy, cho ba điểm A(1;1); B (3; 2); C (4; -1).

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

b) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn AM = 2 AB - BC. 

Bài 4. (1.0 điểm) Xác định m để phương trình x^2 +1 = mx có hai nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn: (giả sử x1 > x2 ).

◊ ◊ ◊ Trên đây là toàn bộ các nội dung của đề thi toán học kì 1 lớp 10 trường THPT. Mong rằng sẽ giúp các em làm quen với dạng đề này.

Để xem thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa về chuyên đề đề thi HK1 toán 10, các em chọn các mục ở cuối bài viết này để xem chi tiết hơn.

 

Đề thi toán học kì 1 lớp 10 năm 2017 (Cà Mau)
5 (100%) 3 votes