Đề thi thử vật lý trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 - 2018

Đề thi thử vật lý trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 - 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[633594]: Trong nguyên tử Hiđrô khi êlectron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bức
xạ có bước sóng λ1, khi êlectron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra bức xạ có bước sóng là
λ2. Chọn phương án đúng :

Câu 2[633595]: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, từ hai khe
đến màn là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 450 nm và λ2 = 600 nm.
Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là
5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 3[633596]: Tia Rơnghen có
A. cùng bản chất với sóng vô tuyến. B. cùng bản chất với sóng âm.
C. điện tích âm. D. bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại.

Câu 4[633597]: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2 m, khoảng
cách giữa hai khe a = 0,5 mm. Trong khoảng 2,8 cm người ta thấy có 15 vân sáng liên tiếp, hai đầu là vân sáng.
Ánh sáng sử dụng có bước sóng là
A. 0,4 μm. B. 0,5 μm. C. 0,6 μm. D. 0,7 μm.

Câu 5[633598]: Tìm kết luận đúng khi nói về các dãy quang phổ trong quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô
A. Dãy Paschen nằm trong vùng tử ngoại.
B. Dãy Balmer nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Dãy Balmer nằm trong vùng hồng ngoại.
D. Dãy Lyman nằm trong vùng tử ngoại.

Câu 7[633600]: Cho năng lượng liên kết riêng của α là 7,10 MeV, của urani U234 là 7,63 MeV, của thôri Th230 là
7,70 MeV. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân U234 phóng xạ  tạo thành Th230 là
A. 12 MeV. B. 13 MeV. C. 14 MeV. D. 15 MeV.

Câu 8[633601]: Đồng vị Na24 phóng xạ β- với chu kỳ bán rã T, tạo thành hạt nhân con Mg24. Tại thời điểm ban
đầu khảo sát thì tỷ số khối lượng Mg24 và Na24là 0,25. Sau thời gian 3T thì tỷ số trên là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 9.

Câu 9[633602]: Tính chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ, cho biết tại thời điểm t1, tỷ số giữa hạt mẹ và hạt con
là 1 : 7. Tại thời điểm t2 sau 414 ngày, tỷ số đó là 1 : 63
A. 69 ngày. B. 138 ngày. C. 207 ngày. D. 552 ngày.

Đề thi thử vật lý trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1 - 2018
Đánh giá