Đề thi thử vật lý trường THPT chuyên Hưng Yên lần 1 - 2018

Đề thi thử vật lý trường THPT chuyên Hưng Yên lần 1 - 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1:[599640] Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:
A. ngược pha với vận tốc. B. trễ pha 0,25π so với vận tốc.
C. lệch pha 0,5π so với vận tốc. D. cùng pha với vận tốc.

Câu 3:[599645] Chọn câu sai:
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.
C. Khi cộng hưởng dao động, tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ.
D. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

Câu 7:[599652] Một con lắc đơn gồm dây treo dài l và vật có khối lượng là m. Con lắc treo tại nơi có gia tốc
rơi tự do là g. Kích thích con lắc dao động điều hòa với biên độ góc o  . Biểu thức năng lượng dao động của
con lắc là:

Câu 13:[599665] Chọn phát biểu đúng:
A. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta làm mất lực cản của môi trường.
B. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian
vào vật dao động.
C. Dao động duy trì là dao động tắt dần được cấp bù năng lượng sau mỗi chu kì một phần năng lượng
đúng bằng phần năng lượng tiêu hao do ma sát mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó.
D. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động khi nó tắt hẳn.

Câu 14:[599667] Dao động tắt dần là dao động có:
A. Biên độ giảm dần do ma sát. B. Chu kì giảm dần theo thời gian.
C. Tần số giảm dần theo thời gian. D. Chu kì tăng tỉ lệ với thời gian.

Câu 15:[599670] Một vật dao động điều hòa với tần số 50 Hz, biên độ dao động 4 cm, vận tốc cực đại của
vật đạt được là:
A. 40 cm/s. B. 4π cm/s. C. 50π cm/s. D. 4π m/s.

Câu 17:[599673] Quả nặng có khối lượng m gắn vào đầu dưới của lò xo có độ cứng k, đầu trên lò xo treo
vào giá cố định. Kích thích để quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân
bằng. Tốc độ cực đại khi quả nặng dao động là v0. Biên độ dao động A và thời gian Δt quả nặng chuyển
động từ cân bằng ra biên là:

Đề thi thử vật lý trường THPT chuyên Hưng Yên lần 1 - 2018
Đánh giá