Đề thi thử vật lý trường thpt Anh Sơn 1 Nghệ An - lần 2 - 2018

Đề thi thử vật lý trường thpt Anh Sơn 1 Nghệ An - lần 2 - 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[637787]: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 30 μH và
một tụ điện có điện dung C = 4,8 pF. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là
A. 22,6 m. B. 226 m. C. 2,26 m. D. 2260 m.

Câu 2[637789]: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?
A. dao động theo quy luật hình sin của thời gian B. tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực
C. tần số của ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng D. biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực

Câu 5[637809]: Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung 4 μF. Biết điện dung trong tụ biến thiên theo
thời gian với tần số góc 1000 rad/s. Độ tự cảm của cuộn dây là:
A. 0,25 H B. 1 mH C. 0,9 H D. 0,0625 H

Câu 6[637812]: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về
A. khả năng thực hiện công. B. tốc độ biến thiên của điện trường.
C. hả năng t c dụng lực D. năng lượng.

Câu 7[637814]: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến thiên từ 56 pF đến 667 pF.
Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ 40 m đến 2600 m, bộ cuộn cảm trong mạch phải có độ tự cảm nằm trong giới
hạn nào?
A. Từ 8 μH trở lên. B. Từ 2,84mH trở xuống.
C. Từ 8 μH đến 2,84 mH. D. Từ 8 mH đến 2,84 μH .

Câu 12[637828]: Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ C và cuộn cảm L thì:
A. i luôn lệch pha với u một góc 0,5π. B. i và u luôn ngược pha.
C. i luôn sớm pha hơn u góc 0,25π. D. u và i luôn lệch pha góc 0,25π.

Câu 13[637830]: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và
bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là
A. hạ âm. B. âm mà tai người nghe được.
C. nhạc âm. D. siêu âm.

Câu 14[637832]: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i  5 2 cos100tA thì trong 1s dòng điện đổi chiều:
A. 2 lần B. 25 lần C. 50 lần D. 100 lần

Câu 15[637836]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 200 V. Khi
xảy ra hiện trượng cộng hưởng điện thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 4 A. Điện trở R của đoạn mạch là:
A. 25 Ω B. 100 Ω C. 75 Ω D. 50 Ω

Đề thi thử vật lý trường thpt Anh Sơn 1 Nghệ An - lần 2 - 2018
5 (100%) 1 vote