Đề thi thử vật lý sở GDĐT Nam Định năm 2018

Đề thi thử vật lý sở GDĐT Nam Định năm 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[653152]: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng trong điện trường
của các
A. iôn dương trong dung dịch ngược chiều điện trường từ Catốt sang Anốt.
B. iôn âm trong dung dịch theo chiều điện trường từ Anốt sang Catốt.
C. iôn dương và các iôn âm theo chiều điện trường từ Anốt sang Catốt.
D. iôn dương từ Anốt sang Catốt và các iôn âm Catốt từ sang Anốt

Câu 4[653164]: Chiều một chùm sáng hẹp song song coi là một tia sáng gồm 4 thành phân đơn sắc vàng,
lục, lam, chàm từ không khí tới mặt phân cách với nước sao cho góc tới khác không. Góc lớn nhất hợp bởi
tia phản xạ và tia khúc xạ là của ánh sáng
A. lục. B. vàng. C. chàm. D. lam.

Câu 10[653174]: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
A. Tốc độ truyền sóng là tốc độ dao động của phần tử vật chất của môi trường mà sóng truyền qua.
B. Tần số sóng là tần số dao động của các phần từ vật chất của môi trường mà sóng truyền qua.
C. Chu kỳ sóng là chu kỳ dao động của các phần từ vật chất của môi trường mà sóng truyền qua.
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ sóng.

Câu 20[653184]: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản
tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa
A. cùng biên độ. B. cùng tần số. C. ngược pha nhau. D. cùng pha nhau.

Câu 22[653186]: Cho hai linh kiện sau: cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện phẳng không khí có điện dung C
và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 mm. Ban đầu mắc tụ điện vào nguồn điện không đổi có suất điện
động E. Tụ điện được tích điện đến điện tích cực đại là 4 nC và cường độ điện trường giữa hai bản tụ là 103
V/m. Sau đó ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi mắc với cuộn cảm L nói trên để tạo thành mạch dao động điện từ
tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 10 mA. Cho tốc độ truyền sóng điện từ trong chân
không là c = 3.108 m/s. Nếu dùng mạch LC này làm mạch chọn sóng của máy thu thanh đơn giản thì mạch
sẽ chọn được sóng điện từ có bước sóng
A. 240π m. B. 360π m. C. 60π m. D. 120π m.

Câu 26[653190]: Theo mẫu nguyên tử Bo, một đám nguyên tử Hiđro khi bị kích thích để êlectrôn của
nguyên tử chuyển lên quỹ đạo N thì sau đó đám nguyên tử này có thể phát ra tối đa
A. 2 vạch quang phổ. B. 3 vạch quang phổ. C. 6 vạch quang phổ. D. 4 vạch quang phổ.

Đề thi thử vật lý sở GDĐT Nam Định năm 2018
Đánh giá