Đề thi thử vật lý Sở GDĐT Bình Phước 2018

Đề thi thử vật lý Sở GDĐT Bình Phước 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1 [664123]: Đặt điện tích q vào trong một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường E . Dưới tác
dụng của lực điện trường điện tích q sẽ di chuyển
A. cùng chiều E nếu q < 0. B. ngược chiều E nếu q > 0.
C. cùng chiều E nếu q > 0. D. vuông góc với đường sức.

Câu 4 [664128]: Sóng điện từ không truyền được trong
A. nước nguyên chất. B. môi trường chân không.
C. lòng vật dẫn cân bằng điện. D. môi trường không khí.

Câu 13 [664156]: Một hệ dao động với tần số riêng ω chịu tác dụng của một ngoại lực F = F0cos(Ωt), trong
đó F0, Ω là các hằng số dương, thời gian t tính bằng giây. Kết luận nào sau đây sai?
A. Hệ luôn dao động với tần số góc bằng ω. B. Hệ dao động có tần số góc bằng Ω.
C. Biên độ dao động của hệ phụ thu ộc vào Ω. D. Biên độ dao động của hệ phụ thu ộc vào F0.

Câu 18 [664161]: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng được chiếu bằng một
nguồn sáng hỗn hợp gồm 3 thành phần đơn sắc gồm đỏ, lục và lam. Trên màn quan sát, các vạch sáng có tất
cả bao nhiêu màu?
A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 19 [664162]: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn phát sóng cùng tần số,
cùng pha. Khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai nguồn sóng
là 2 mm. Phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu gần với đường trung trực của hai nguồn nhất là
A. 4 (mm). B. 1 (mm). C. 2 (mm). D. 3 (mm).

Câu 23 [664166]: Một người có mắt không tật đang quan sát một vật AB có dạng một đoạn thẳng nhỏ vuông
góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của mắt. Nếu tịnh tiến vật AB dọc theo trục chính từ xa đến điểm
cực cận của mắt thì trong khi vật dịch chuyển, tiêu cự của thủy tinh thể và góc trông vật của mắt này thay
đổi như thế nào?
A. Tiêu cự tăng, góc trông vật tăng. B. Tiêu cự giảm, góc trông vật tăng.
C. Tiêu cự giảm, góc trông vật giảm. D. Tiêu cự tăng, góc trông vật giảm.

Câu 24 [664167]: Một hạt nơtron sau khi ra khỏi máy gia tốc có động năng tương đối tính bằng 1/4 năng
lượng nghỉ của nó. Tốc độ của hạt nơtron này bằng
A. 1,8.108 m/s. B. 2,4.108 m/s. C. 2,7.108 m/s. D. 1,5.108 m/s.

 

Đề thi thử vật lý Sở GDĐT Bình Phước 2018
Đánh giá