Đề thi thử vật lý chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2018

Đề thi thử vật lý chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[609486]: Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi nào?
A. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động cưỡng bức.
B. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
D. Tần số của lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ.

Câu 2[609487]: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa
A. cùng pha với vận tốc. B. ngược pha với vận tốc.
C. sớm pha 0,5π so với vận tốc. D. chậm pha 0,5π so với vận tốc.

Câu 3[609489]: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 4 s, thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ
vị trí cân bằng đến vị trí biên là
A. 0,5 s. B. 1 s. C. 1,5 s. D. 2 s.

Câu 4[609490]: Sóng cơ truyền được trong các môi trường
A. lỏng, khí và chân không. B. chân không, rắn và lỏng.
C. khí, chân không và rắn. D. rắn, lỏng và khí.

Câu 6[609494]: Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện của điện trường tĩnh là không
đúng?
A. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
B. Tại một điểm trong điện trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức đi qua.
C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.
D. Các đường sức là các đường cong không kín.

Câu 9[609507]: Sóng siêu âm có tần số
A. lớn hơn 2000 Hz. B. nhỏ hơn 16 Hz.
C. lớn hơn 20000 Hz. D. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.

Câu 10[609508]: Tai ta phân biệt được hai âm có độ cao (trầm – bổng) khác nhau là do hai âm đó có
A. tần số khác nhau. B. biên độ âm khác nhau.
C. cường độ âm khác nhau. D. độ to khác nhau.

Câu 11[609510]: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m, gắn vào đầu dưới của một dây không
dãn có chiều dài l. Kích thích cho con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kì
dao động của nó được xác định bởi công thức

Câu 12[609512]: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Biên độ của dao động là
A. – 4 cm. B. – 10 cm. C. 4 cm. D. 10 cm.

Đề thi thử vật lý chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - lần 1 năm 2018
Đánh giá