Đề thi thử vào 10 môn toán năm 2018 phòng GDĐT Giao Thủy

 

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2018
Môn: TOÁN.
Thời gian làm bài: 120 phút

A. Đề bài của đề thi thử

Bài 1 (2,0 điểm). Hãy viết chữ cái đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1. Kết quả phép tính \left( \sqrt{2017}+\sqrt{2018} \right).\left( \sqrt{2017}-\sqrt{2018} \right) bằng

A. \sqrt{2017}

B. \sqrt{2018}

C. -1

D. 1

Câu 2. Đồ thị hàm số y=2x+2 cắt trục tung tại điểm M có tọa độ

A. M(-1;2)

B. M(-1;0)

C. M(0;2)

D. M(0;-1)

Câu 3. Phương trình {{x}^{3}}+x=0 có tập nghiệm là

A. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ }0\}

B. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ }0;-1\}

C. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ -1}\}

D. \text{ }\!\!\{\!\!\text{ -1;1}\}

Câu 4. Đường thẳng y=2x+m song song với y=({{m}^{2}}+1)x+1 khi

A. m=1

B. m=-1

C. m=0

D. m=\sqrt{2}

Câu 5. Hàm số y=(a-1){{x}^{2}} nghịch biến với x<0 khi

A. a>1

B. a<1

C. a>0

D. a\le -1

Câu 6. Hình vuông có cạnh bằng 2cm nội tiếp đường tròn (O). Diện tích của hình tròn (O) bằng

A. 2\pi c{{m}^{2}}

B. 4\pi c{{m}^{2}}

C. 6\pi c{{m}^{2}}

D. \sqrt{2}\pi c{{m}^{2}}

Câu 7. Cho tam giác IAB vuông tại I . Quay tam giác IAB một vòng quanh cạnh IA cố định ta được một

A. hình trụ. B. hình nón. C. hình cầu. D. hình chóp.

Câu 8. Cắt một hình cầu bởi một mặt phẳng cách tâm hình cầu 4dm. Biết bán kính hình cầu bằng 5dm. Chu vi mặt cắt bằng

A. 12\pi

B. 10\pi

C. 8\pi

D. 6\pi

Bài 2: Tự luận (8,0 điểm)

Bài 2. (1,5 điểm) Cho biểu thức P=\left( \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}-\frac{2(\sqrt{x}+12)}{x-9} \right).\frac{\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}-8} với (x\ge 0,x\ne 9,x\ne 64)

1) Rút gọn biểu thức P ;

2) Tìm điều kiện của x để P\le 1.

Bài 3. (1,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P)y={{x}^{2}} và đường thẳng (d)y=4x+1-m.

1) Cho m=4, hãy tìm tất cả các hoành độ giao điểm của (d) và (P)

2) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm có tung độ là {{y}_{1}},{{y}_{2}} thỏa mãn \sqrt{{{y}_{1}}}.\sqrt{{{y}_{2}}}=5.

Bài 4. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình \left\{ \begin{matrix}y+\frac{x}{x+y}=\frac{1}{2} \\<br /> x+\frac{y}{x+y}=\frac{5}{2} \\\end{matrix} \right.

Bài 5. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) và dây AB không đi qua tâm. Dây PQ của (O) vuông góc với AB tại H ( HA>HB ). Gọi M là hình chiếu vuông góc của Q trên PB ; QM cắt AB tại K .
1) Chứng minh tứ giác BHQM nội tiếp và BQ>HM.
2) Chứng minh tam giác QAK cân.
3) Tia MH cắt AP tại N , từ N kẻ đường thẳng song song với AK , đường thẳng đó cắt QB tại I. Chứng minh ba điểm P; I;K thẳng hàng.

Bài 6. (1,0 điểm)
1) Cho các số thực không âm a;b thỏa mãn điều kiện \sqrt{a}+\sqrt{b}=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
T=a\sqrt{a}+b\sqrt{b}.
2) Giải phương trình \sqrt{1-3x}-\sqrt[3]{3x-1}=\left| 6x-2 \right|.

___________ HẾT ___________

TẢI XUỐNG

Đánh giá đề thi thử vào 10 môn toán 2018 phòng GDĐT Giao Thủy

- Đề thi có thêm 8 câu trắc nghiệm, giúp đa dạng phong phú các loại câu hỏi cũng như kiến thức. Giúp đánh giá khách quan hơn các đề thi chỉ có phần tự luận.

- Mức độ câu trắc nghiệm là trung bình khá, chưa có câu phân loại ở phần trắc nghiệm

- Các câu tự luận có phân chia độ khó rõ ràng, điển hình như câu 2 là một câu khá cơ bản về phần rút gọn biểu thức. Tuy nhiên đến câu 4, câu 6 và ý 2 của câu 5 các kiến thức phải chuyên sâu mới có thể giải được.

- Tóm lại, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 này khá nâng cao, học sinh khó có thể lấy trọn vẹn 10 điểm trong 120 phút. Để đạt điểm tuyệt đối, học sinh không những phải nắm chắc phần kiến thức cơ bản, mà còn phải hiểu rõ về các chủ đề nâng cao như: Bất đẳng thức, hệ phương trình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

Đề thi thử vào 10 môn toán năm 2018 phòng GDĐT Giao Thủy
5 (100%) 1 vote

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *