Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý trường thpt Anh Sơn 1 - Nghệ An - Lần 1 - 2018

Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý trường thpt Anh Sơn 1 - Nghệ An - Lần 1 - 2018

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[600562]: Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
C. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

Câu 2[600563]: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14. Tốc độ
trung bình của vật trong một chu kì dao động là
A. 20 cm/s. B. 10 cm/s. C. 0. D. 15 cm/s.

Câu 3[600564]: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo
thời gian?
A. Lực phục hồi, vận tốc, cơ năng dao động. B. Biên độ, tần số, cơ năng dao động.
C. Biên độ, tần số, gia tốc. D. Động năng, tần số, lực hồi phục.

Câu 5[600566]: Một vật dao động điều hòa với chu kì T thì pha của dao động
A. là hàm bậc nhất của thời gian B. biến thiên điều hòa theo thời gian
C. không đổi theo thời gian D. là hàm bậc hai của thời gian

Câu 6[600568]: Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn
A. hướng ra xa vị trí cân bằng. B. cùng hướng chuyển động.
C. hướng về vị trí cân bằng. D. ngược hướng chuyển động.

Câu 7[600570]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục
Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Câu 8[600571]: Gắn vật nặng có khối lượng m = 81 g vào một lò xo lí tưởng thì tấn số dao động của vật là
10 Hz. Gắn thêm một gia trọng có khối lượng Δm = 19 g vào vật m thì tần số dao động của hệ bằng:
A. 8,1 Hz. B. 11,1 Hz. C. 12,4 Hz. D. 9 Hz.

Câu 9[600573]: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này có biên độ

A. 6 cm. B. 24 cm. C. 12 cm. D. 3 cm.

Câu 13[600582]: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng
lượng của vật thay đổi như thế nào?
A. Gi m 9 lần. B. Tăng 9 lần. C. Gi m 3 lần D. Tăng 3 lần

 

Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý trường thpt Anh Sơn 1 - Nghệ An - Lần 1 - 2018
Đánh giá