Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - 2019 lần 1

Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - 2019 lần 1

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1. [711000]: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có li độ
dao động lần lượt là .... Biên độ dao động của vật là:

Câu 2. [711001]: Đơn vị của điện dung là
A. Cu-lông. B. Vôn trên mét. C. Vôn. D. Fara.

Câu 3. [711002]: Mắc ampe kế nhiệt xoay chiều nối tiếp với một đoạn mạch thì thấy ampe kế chỉ 1 A.
Cường độ dòng điện cực đại của đoạn mạch này là

Câu 4. [711003]: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều là dựa trên
A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. hiện tượng tự cảm.
B. từ trường quay. D. hiện tượng quan điện.

Câu 5. [711004]: Một nguồn điện có suất điện động là  , công của lực lạ trong nguồn điện là A, điện tích
dương dịch chuyển bên trong nguồn là q. Mối liên hệ giữa chúng là

Câu 6. [711005]: Trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. , L C Z Z lần lượt là cảm kháng của
dung khách thì tổng trở Z xác định theo công thức

Câu 7. [711006]: Đơn vị đo của mức cường độ âm là
A. Ben (B). B. Oát trên mét (W/m).
C. Jun trên mét vuông (J/m2). D. Oát trên mét vuông (W/m2).

Câu 8. [711007]: Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số ω là

Câu 9. [711008]: Các đặc trưng sinh lý của âm gồm
A. độ to, độ cao và cường độ âm. B. độ to, âm sắc và mức cường độ âm.
C. độ cao, âm sắc và mức cường độ âm. D. độ cao, độ to và âm sắc.

Câu 10. [711009]: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây với vận tốc v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là

Câu 11. [711010]: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn thì các hạt mang
điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của
A. lực lạ. B. lực điện trường. C. lực Cu-lông. D. lực hấp dẫn.

Câu 12. [711011]: Hạt tải điện trong chất điện phân là
A. electron, ion dương và ion âm. B. electron tự do.
C. ion dương. D. ion dương và ion âm.

Câu 14. [711013]: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật
A. biến thiên điều hòa theo thời gian. B. là hàm bậc hai của thời gian.
C. luôn có giá trị không đổi. D. luôn có giá trị dương.

Câu 15. [711014]: Cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, tổng trở của cả mạch là Z, cường độ dòng điện chạy trong mạch là và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - 2019 lần 1
4 (80%) 3 votes

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *