Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán - Biên soạn bởi Đoàn Trí Dũng, Hà Hữu Hải lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán - Biên soạn bởi Đoàn Trí Dũng, Hà Hữu Hải lần 3

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Biết rằng đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 2: Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Câu 3: Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 4: Cho hàm số. Có đồ thị như Hình 1. Khi đó đồ thị Hình 2 là của hàm số nào dưới đây?

Câu 5: Cho hàm số sau: ...có bảng biến thiên như hình bên. Chọn khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị

B. Hàm số có hai điểm cực trị

C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là -2

D. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung

Câu 6: Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị hàm số. Dựa vào đồ thị bên để tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình. có đúng hai nghiệm thực phân biệt?

Câu 7: Đường cong hình bên là của đồ thị hàm số nào sau đây?

Câu 8: Biết hàm số y = f(x). có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Câu 9: Cho hàm số với a # 0 có đồ thị hàm như hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y = -2 đồng thời đi qua điểm M (2;-14). Giá trị của biểu thức P = a + b + c là?

Câu 10: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?

Câu 11: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên, mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 12: Trong các đồ thị hàm số sau, có bao nhiêu đồ thị có đúng hai đường tiệm cận:

Câu 13: Có bao nhiêu giá trị của số nguyên để đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận?

Câu 14: Đồ thị hàm số nào có đường tiệm cận ngang?

Câu 15: Hàm số có cực đại là:

Câu 16: Cho hàm số xác định trên R và  liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình
bên. Tìm m để f(x) = m có ba nghiệm phân biệt

Câu 17: Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên R đồng thời có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 18: Tìm tham số m để đồ thị hàm số sau có ba điểm cực trị và ba điểm cực trị đó tạo thành tam giác có 1 góc bằng 120 độ?

Câu 19: Tìm m để hàm số sau không có cực trị?

Câu 20: Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung.

Câu 21: Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số  có đúng ba điểm cực trị.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán - Biên soạn bởi Đoàn Trí Dũng, Hà Hữu Hải lần 3
Đánh giá