Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên Hà Tĩnh lần 1

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Đơn vị của từ thông Ф là

A. tesla (T). B. fara (F). C. henry (H). D. vêbe (Wb).

Câu 2: Vào thế kỷ 18 khi Napoléon chỉ huy quân Pháp tiến đánh Tây Ban Nha. Khi đội quân đi qua một cây
cầu treo, viên chỉ huy đã dõng dạc hô “Một, hai” và toàn bộ binh lính đã bước đều răm rắp theo khẩu lệnh.
Khi họ sắp tới đầu cầu bên kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm nổi lên, một đầu cầu bung ra và rơi xuống
dòng sông. Sự cố trên liên tưởng đến hiện tượng gì trong vật lý?
A. Tự cảm. B. Va chạm. C. Cộng hưởng. D. Quán tính.

Câu 3: Một dòng điện xoay chiều được mô tả bởi phương trình i = 4cos100t A, t tính bằng s. Cường độ dòng
điện hiệu dụng và tần số dòng điện này là

Câu 4: Sóng cơ là
A. chuyển động tương đối của vật này so với vật khác. B. dao động lan truyền
trong một môi trường.
C. sự truyền chuyển động cơ trong không khí. D. dao động của mọi điểm trong môi trường.

Câu 5: Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định,
được xác định theo công thức

Câu 6: Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng lớn nhất là
A. heli. B. sắt. C. urani. D. cacbon.

Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hoà trong trọng trường. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì lực căng dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
B. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì gia tốc có giá trị cực tiểu.
C. Khi vật đi qua vị trí biên thì vectơ gia tốc vuông góc với dây treo.
D. Chu kì của con lắc phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Câu 8: Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu cao tần
có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến anten phát biến thiên tuần hoàn với tần số
A. f và biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng fa.
B. f và biên độ như biên độ của dao động cao tần.
C. fa và biên độ biến thiên theo thời gian với tần số bằng f.
D. fa và biên độ như biên độ như biên độ của dao động cao tần.

Câu 9: Chọn câu đúng. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niutơn nhằm chứng minh
A. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc.
B. lăng kính là thiết bị duy nhất có thể phân biệt được ánh sáng đơn sắc.
C. lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó.
D. ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.
Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân nhân
A. phản ứng phân hạch. B. phản ứng thu năng lượng.
C. phản ứng nhiệt hạch. D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên Hà Tĩnh lần 1
Đánh giá