Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐH Vinh - Nghệ An lần 2

Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐH Vinh - Nghệ An lần 2

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

A. tăng cường độ chùm sáng.

B. giao thoa ánh sáng.

C. nhiễu xạ ánh sáng.

D. tán sắc ánh sáng.

Câu 2: Tia hồng ngoại

A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.

B. được ứng dụng để sưởi ấm.

C. không truyền được trong chân không.

D. không phải là sóng điện từ.

Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I (A). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R (m) được tính theo công thức

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

A. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.

B. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

C. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

B. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.

D. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.

Câu 6: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.
A. Vùng tia Rơnghen.

B. Vùng tia tử ngoại.

C. Vùng tia hồng ngoại.

D. Vùng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia Rơnghen (tia X)?
A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.

B. Có thể đi qua được lớp chì dày vài centimet.

C. Khả năng đâm xuyên mạnh.

D. Gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 8: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là c

Câu 9: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng.

B. quang điện trong.

C. quang - phát quang.

D. huỳnh quang.

Câu 11: Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6625.10-19 J. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c =3.108 m/s, giới hạn quang điện của đồng là

Câu 12: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

B. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ hơn rất nhiều biên độ dao động riêng của hệ dao động.

C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.

D. biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng của hệ dao động.

Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi
A. vật có vận tốc cực đại.

B. lò xo không biến dạng.

C. vật đi qua vị trí cân bằng.

D. lò xo có chiều dài cực đại.

Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên ĐH Vinh - Nghệ An lần 2
Đánh giá