Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng
A. quang điện trong. B. quang - phát quang. C. cảm ứng điện từ. D. tán sắc ánh sáng.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình. Quỹ đạo chuyển động của vật có chiều dài
A. 10 cm. B. 40 cm. C. 20 cm. D. 20 cm.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là không đúng?
A. Chu kì có thể không bằng chu kì dao động riêng của hệ.
B. Tần số luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. Chu kì luôn bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức.
D. Tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

Câu 4: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động
A. cùng tần số, cùng phương.
B. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.
D. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 5: Sóng ngang không truyền được trong môi trường
A. khí. B. rắn, lỏng và khí. C. rắn và lỏng. D. rắn và khí.

Câu 6: Quạt trần trong lớp học là một
A. động cơ điện ba pha. B. máy phát điện xoay chiều. C. động cơ điện một pha. D. điện trở thuần.

Câu 7: Ở nước ta, mạng điện dân dụng sử dụng điện áp nào dưới đây?

Câu 8: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là
A. năng lượng liên kết. B. năng lượng liên kết riêng. C. điện tích hạt nhân. D. khối lượng hạt nhân.

Câu 9: Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật bảo toàn
A. khối lượng. B. năng lượng. C. động lượng. D. số nuclon.

Câu 10: Hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng
A. ion hóa. B. quang điện ngoài. C. quang điện trong. D. phát quang của các chất rắn.

Câu 11: Một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm, cường độ điện trường lớn nhất mà điện môi giữa hai bản tụ có thể chịu được là 3.105 V/m. Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là
A. 800 V. B. 500 V. C. 400 V. D. 600 V.

Câu 12: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
B. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 13: Một vật dao động điều hòa thì
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
D. động năng của vật có giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.

Câu 14: Sóng vô tuyến sử dụng trong thông tin bằng điện thoại di động là
A. sóng trung. B. sóng dài. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn.

Đề thi thử THPT 2018 môn Vật lý trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3
5 (100%) 1 vote