Đề thi thử môn Vật lý sở GD và ĐT Quảng Nam THPT 2018

Đề thi thử môn Vật lý sở GD và ĐT Quảng Nam THPT 2018

Để lại bình luận xuống phía cuối bài viết nếu bạn có thắc mắc hoặc cần lời giải chi tiết nhé

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Tại thời điểm t, điện áp giữa hai đầu điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện lần lượt là dòng điện qua mạch lúc đó là i. Hệ thức nào dưới đây đúng?

Câu 2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng nếu biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách
từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là D, ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng
cách giữa hai vân sáng liền kề là

Câu 3. Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp bằng 2. Máy đó có tác dụng

A. tăng cường độ dòng điện.

B. tăng áp.

C. tăng hoặc hạ áp.

D. hạ áp.

Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm với tần số f = 10 Hz dọc theo trục Ox (gốc O
trùng với vị trí cân bằng). Lúc t = 0, vật qua vị trí có li độ x = 2,5 cm theo chiều dương. Phương trình chuyển
động của vật là

Câu 5. Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do chúng khác nhau về

A. cường độ âm.

B. tần số.

C. chu kỳ.

D. đồ thi dao động âm.

Câu 6. Một chất phát quang phát ra ánh sáng màu da cam. Để chất đó không phát quang thì phải chiếu vào nó
ánh sáng

A. đỏ.

B. lam.

C. tím.

D. chàm.

Câu 7. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang có phương trình . Tốc độ cực đại của vật là

Câu 8. Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, tạo ra sóng có bước sóng 3 cm. Trên đường tròn thuộc mặt nước, có tâm tại trung điểm O của đoạn AB, có đường kính 25 cm, số điểm dao động với biên độ cực đại là

A. 13.

B. 26.

C. 24.

D. 12.

Câu 9. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có
bước sóng lần lượt 0,4μm và 0,5μm. Trong khoảng giữa hai vân sáng liền kề có màu giống màu của vân sáng
trung tâm có tổng cộng bao nhiêu vân sáng?

A. 7.

B. 11.

C. 9.

D. 8.

Câu 10. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ 0,4 s. Biết độ cứng của lò xo là 100 N/m, Khối lượng của vật nặng là

A. 20 g.

B. 0,2 kg.

C. 40 g.

D. 0,4 kg.

Câu 11. Một mạch dao động lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L. Dòng điện
qua mạch có phương trình i = 2.10-2sin(2.106t) (A) (t tính bằng giây). Điện tích cực đại của tụ điện là

Đề thi thử môn Vật lý sở GD và ĐT Quảng Nam THPT 2018
5 (100%) 1 vote