Đề thi thử môn toán trường THPT Cửa Lò - Nghệ An năm học 2017 - 2018

Đề thi thử môn toán trường THPT Cửa Lò - Nghệ An năm học 2017 - 2018

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Hỏi hàm sốy = x 4 -2x2 + 3 đồng biến trên các khoảng nào?

Câu 2: Cho hàm số Tìm tất cả các giá trị của tham sốm để hàm số nghịch biến trên khoảng

Câu 3: Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.

D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1.

Câu 4: Hàm số có hai điểm cực trị là khi đó tích bằng

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của mđể đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác đều.

Câu 6: . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

Câu 7: Cho các hàm số với x>1. Để hàm số g(x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) thì giá trị của a, b, c là

Câu 8. Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào ?

Câu 9: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây?

Câu 10: Cho hàm số có đồ thi ̣như hı̀nh ve ̃ bên. Mêṇh đề nào dưới đây đúng?

Câu 11: Một đường dây điện được nối từ nhà máy điện trên đất liền ở vị trí A đến vị trí C trên một hòn đảo. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến đất liền là BC=1km, khoảng cách từ A đến B là 4km. Người ta chọn một vị trí là điểm S nằm giữa A và B để mắc đường dây điện đi từ A đến S, rồi từ S đến C như hình vẽ dưới đây. Chi phí mỗi km dây điện trên đất liền mất 3000USD, mỗi km dây điện đặt ngầm dưới biển mất 5000USD.Hỏi điểm S phải cách A bao nhiêu km để chi phí mắc đường dây điện là ít nhất.

Câu 12: Giải bất phương trình sau: Ta được tập nghiệm

 Câu 13: Giá trị của log bằng:

Câu 14: Cho a,b là độ dài hai cạnh góc vuông, c là độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông, trong đó. Kết luận

nào sau đây là đúng?

Câu 15: Tìm miền xác định của hàm số

Câu 16: Một học sinh giải bài toán. Kết luận nào sau đây là đúng

A. Lời giải trên sai từ giai đoạn I

B. Lời giải trên sai từ giai đoạn II.

C. Lời giải trên sau từ giai đoạn III.

D. Lời giải trên đúng.

Câu 18: Gọi T với a,b,c, x thích hợp để biểu thức có nghĩa. Đẳng thức nào sau đây là sai ?

Câu 19: Số nghiệm của phương trình mũ là:

Câu 20: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Đề thi thử môn toán trường THPT Cửa Lò - Nghệ An năm học 2017 - 2018
5 (100%) 1 vote