Đề thi thử môn toán cụm thi liên trường Huyện Anh Sơn - Nghệ An 2017 - 2018

Đề thi thử môn toán cụm thi liên trường Huyện Anh Sơn - Nghệ An 2017 - 2018

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

1. Cho hàm số y 2x - 1 (C). Các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng, tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 .
B. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng của tập xác định của nó;
C. Đồ thị hàm số không có cực trị.
D. Đồ thị hàm số (C) có giao điểm với trục tung tại điểm 1 ;0

2. Cho 2 số dương a, b với a khác 1. Mệnh đề nào sai?

3. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình l

4. Số phức liên hợp của số phức

5. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện . Tìm phần ảo của số phức

6. Cho hàm số xác định trên R , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh
đề nào đúng?
A. Hàm số có
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
C. Hàm số có hai TCĐ: x =1, x = -1; một TCN: y = -2
D. Hàm số đồng biến trên

7. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên khoảng (a ; b) . Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu f (x) đồng biến trên khoảng (a ; b) thì .
B. Nếu thì hàm số f (x) đồng biến trên khoảng (a ; b) .
C. Nếu f (x) không đổi trên khoảng (a ; b) thì f '(x)
D. Nếu thì f (x) không đổi trên khoảng (a ; b) .

8. Cho các vectơ có toạ độ là:
A. (7; 3; 23). B. (7; 23; 3). C. (23; 7; 3). D. (3; 7; 23).

9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I và đi qua điểm M
Viết phương trình mặt cầu (S).

10. Tìm nguyên hàm của hàm số

11. Cho hàm số xác định trên R có đạo hàm . Tìm số điểm cực trị của

12. Tính giá trị của biểu thức

13. Đặt a = ln 2 và b = ln 3 . Biểu diễn theo a và b:

14. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào?

15. Cho hàm số f (x) = 2ex + x . Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B,C,D dưới đây là đồ thị
của hàm số y = f '(x). Tìm đồ thị đó.

16. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a và có thể tích bằng 12a3 . Tính chiều cao của
hình lăng trụ đã cho. A. a. B. 3a. C. 9a. D. 6a.

17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;-4;0), B(2;0;-1), C(0;-1;1). Tìm tọa độ điểm D
sao cho ABCD là hình bình hành.

18. Biết phương trình có một nghiệm là . Tính môđun của số phức

19. Cho x, y là hai số không âm thỏa mãn. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

20. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện là:
A. Một đường tròn. B. Một đường thẳng. C. Một đường Elip. D. Một đường Parabol

21. Phương trình

22. Mệnh đề nào sai?

A. Chỉ có 5 loại khối đa diện đều
B. Hình lăng trụ tam giác đều là lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều
C. Hình chóp đều là hình chóp có tất cả các cạnh đều bằng nhau
D. Nếu khối chóp và khối lăng trụ có cùng chiều cao và diện tích đáy thì khối lăng trụ có thể tích gấp 3 lần
khối chóp.
23. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

24. Hàm số y = f (x) nào có đồ thị như hình vẽ bên:

25. Bạn Hạnh giải bài toán tính tích phân.Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Bạn Hạnh giải đúng. B. Bài giải sai từ bước 1
C. Bài giải sai từ bước 2. D. Bài giải sai từ bước 3

26. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng  và bán kính đáy bằng a .Tính độ dài đường cao h của hình trụ đã cho.

28. Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC’ của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a khi quay xung quang trục AA’. Tìm S.

29. Cho đường thẳng . Mặt phẳng nào dưới đây chứa d và
vuông góc với (Q)?

A. x + 2y – 1 = 0 B. x − 2y + z = 0 C. x − 2y – 1 = 0 D. x + 2y + z = 0

30. Cho hai mặt phẳng (P) : 2x + 3y -6z +12 = 0 và (Q) : 2x + 3y - 6z -2 = 0.Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q). A. d = 2. B. 12

Đề thi thử môn toán cụm thi liên trường Huyện Anh Sơn - Nghệ An 2017 - 2018
5 (100%) 1 vote