Đề thi thử môn Toán 2018 - Tổng hợp bởi Đoàn Trí Dũng lần 2

Đề thi thử môn Toán 2018 - Tổng hợp bởi Đoàn Trí Dũng lần 2

Cần lời giải chi tiết hãy bình luông xuống dưới bài viết nhé bạn!

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: Cho hàm số có đạo hàm là hàm số  với đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ dương. Khi đó đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu?

Câu 2: Đồ thị ở hình vẽ bên là của hàm số nào trong các phương án dưới đây?

Câu 3: Đồ thị hàm số đi qua điểm nào trong số các điểm sau?

Câu 4: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Dựa vào đồ thị hàm số, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có ba nghiệm phân biệt.

Câu 5: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 6: Biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm M (1,-2). Xác định giá trị của m?

Câu 7: Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là của

Câu 8: Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây.

Câu 9: Hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 10: Cho hàm số và hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số y = f (x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

Câu 11: Tìm a,b,c để đồ thị hàm số như hình vẽ bên

Câu 12: Cho hàm số có đồ thị như hình bên, mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 13: Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

Câu 14: Biết rằng đồ thị hàm số có tiệm cận đứng đi qua điểm và tiệm cận ngang đi qua điểm

Câu 15: Với giá trị nào của m , đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận?

Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0;3]

Câu 17: Tìm tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên tập số thực?

Câu 18: Một chất điểm chuyển động theo phương trình trong đó t tính bằng (s) và S tính bằng (m). Thời gian vận

tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất là:

Câu 19: Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A có khoảng cách đến bờ biển AB = 5km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng BC = 7km. Người canh hải đăng có thể chèo đò từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/ h rồi đi bộ đến C với vận tốc 6km/ h .Vị trí của điểm M cách B một khoảng bao nhiêu để người đó đi đến kho nhanh nhất?

Câu 20: Cho hàm số y = f ( x) xác định và liên tục trên [a;e] và có đồ thị hàm số y = f '(x) như hình vẽ bên. Biết rằng f (a) + f (c) = f (b) + f (d). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = f (x) trên [a;e]

Đề thi thử môn Toán 2018 - Tổng hợp bởi Đoàn Trí Dũng lần 2
5 (100%) 2 votes