Đề thi thử lớp 10 môn toán năm 2018 (Hải Hậu)

Đề thi thử lớp 10 môn toán - Đề thi thử lần 1 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 - Phòng GDĐT Hải Hậu.

Tải file về để xem với chất lượng tốt nhất.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

 

Các dạng câu hỏi của đề thi thử lớp 10 môn toán

TRẮC NGHIỆM đề thi thử lớp 10 môn toán

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm:

Câu 1. Điều kiện để biểu thức có nghĩa là:

Câu 2. Nếu a < 0 và b < 0 thì

Câu 3. Đồ thị của hàm số y = (m – 2019)x + m + 2018 (m là tham số) tạo với trục Ox một góc nhọn khi và chỉ khi

A. m < 2018                B. m > 2019                     C. m > - 2018                          D. m < 2019

Câu 4. Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm dương?

Câu 5. Hàm số y = (m - 1 - m2)x2 (m là tham số) đồng biến khi

Câu 6. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài. Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đó là

Câu 7. Cho góc nhọn a , biết sina = 3 . Khi đó cot a  bằng

Câu 8. Cho hình nón có bán kính đáy là 6cm, chiều cao là 8cm. Diện tích xung quanh của hình nón là

A. 60p  cm2                         B. 24p cm2                                     C. 48p  cm2                        D. 50p  cm2

TỰ LUẬN đề thi thử lớp 10 môn toán

Câu 1 (1,5 điểm) Cho biểu thức: P =...

a) Rút gọn biểu thức\

b)  Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức Q = (- x -1).P đạt giá trị nguyên.

Câu 2 (1,5 điểm) Cho phương trình x2 – 2(m – 3)x - 2m + 5 = 0 (m là tham số) (1)

a)  Giải phương trình với m = -1

b) Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn: ...

Câu 3 (1,0 điểm): Giải hệ phương trình (I):

Câu 4 (3,0 điểm): Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B và C là các tiếp điểm). Đường thẳng CO cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D; đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E; đường thẳng BE cắt AO tại F; H là giao điểm của AO và BC.

a) Chứng minh: AE.AD = AO = AB và chứng minh: tứ giác ODEH nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: HE vuông góc với

Câu 5 (1,0 điểm) Giải phương trình:

Trên đây là toàn bộ các nội dung của đề thi thử lớp 10 môn toán. Mong rằng sẽ giúp các em làm quen với dạng đề này.

Để xem thêm nhiều tài liệu hay hơn nữa về chuyên đề đề toán thi vào lớp 10, các em chọn các mục ở cuối bài viết này để xem chi tiết hơn.

Đề thi thử lớp 10 môn toán năm 2018 (Hải Hậu)
5 (100%) 1 vote