Đề thi thử lớp 10 môn toán năm 2018 (Hải Hậu)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
Môn Toán lớp 9
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

PHÒNG GD-ĐT HẢI HẬU

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm):

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm:

Câu 1. Điều kiện để biểu thức \sqrt{\frac{1}{2018-x}} có nghĩa là

A. x\ne 2018

B. x\ge 2018

C. x<2018

D. x\le 2018

Câu 2. Nếu a < 0 và b < 0 thì \sqrt{\frac{a}{b}} bằng

A. \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}

B. \frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{-b}}

C. \frac{1}{b}\sqrt{ab}

D. \frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{b}}

Câu 3. Đồ thị của hàm số y=(m-2019)x+m+2018 (m là tham số) tạo với trục Ox một góc nhọn khi và chỉ khi

A. m<2018

B. m>2019

C. m>-2018

D. m<2019

Câu 4. Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm dương?

A. {{x}^{2}}+x+2=0,

B. {{x}^{2}}-x-2=0

C. {{x}^{2}}-5x+2=0

D. {{x}^{2}}+5x+2=0

Câu 5. Hàm số y=(m-1-{{m}^{2}})x{}^{2} (m là tham số) đồng biến khi

A. x\ge 0

B. x\le 0

C. x>0

D. x<0

Câu 6. Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài. Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đó là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1 hoặc 3

Câu 7. Cho góc nhọn \alpha , biết in\alpha =\frac{3}{5}. Khi đó \cot \alpha bằng

A. \frac{3}{4}

B. \frac{4}{5}

C. \frac{5}{4}

D. \frac{4}{3}

Câu 8. Cho hình nón có bán kính đáy là 6cm, chiều cao là 8cm. Diện tích xung quanh của hình nón là

A. 60\pi c{{m}^{2}}

B. 24\pi c{{m}^{2}}

C. 48\pi c{{m}^{2}}

D. 50\pi c{{m}^{2}}

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm):

Câu 1 (1,5 điểm) Cho biểu thức: P=\left( \frac{x}{x\sqrt{x}-4\sqrt{x}}-\frac{6}{3\sqrt{x}-6}+\frac{1}{\sqrt{x}+2} \right) với x>0,x\ne 4

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức Q=(-\sqrt{x}-1).P đạt giá trị nguyên.

Câu 2 (1,5 điểm) Cho phương trình {{x}^{2}}-2(m-3)x-2m+5=0 (m là tham số) (1)

a) Giải phương trình với m=-1

b) Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt {{x}_{1}},{{x}_{2}} thỏa mãn:

[{{x}_{1}}^{2}-2(m-3){{x}_{1}}-2m+3].[x_{2}^{2}-2(m-3){{x}_{2}}-2m+3]={{m}^{2}}-3m+6

Câu 3 (1,0 điểm): Giải hệ phương trình (I) \left\{ \begin{matrix}\sqrt{x}+\frac{3}{\sqrt{x}}=\sqrt{y}+\frac{3}{\sqrt{y}}\\2x-\sqrt{xy}-1=0 \\\end{matrix} \right.

Câu 4 (3,0 điểm): Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC
với đường tròn (O) (B và C là các tiếp điểm). Đường thẳng CO cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D; đường
thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E; đường thẳng BE cắt AO tại F; H là giao điểm của AO và
BC.

a) Chứng minh: \text{AE}\text{.AD = AH}\text{.AO = A}{{\text{B}}^{2}} và chứng minh: tứ giác ODEH nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh: HE vuông góc với BF.
c) Chứng minh: \frac{H{{C}^{2}}}{A{{F}^{2}}-E{{F}^{2}}}-\frac{DE}{AE}=1

Câu 5 (1,0 điểm) Giải phương trình: ({{x}^{2}}-3x+2)\sqrt{\frac{x+3}{x-1}}=-\frac{1}{2}{{x}^{3}}+\frac{15}{2}x-11

XEM ONLINE VÀ TẢI XUỐNG

 

Đề thi thử lớp 10 môn toán năm 2018 (Hải Hậu)
5 (100%) 3 votes

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *