Đề thi KSCL học kì môn vật lý trường THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương - Lần 7

Đề thi KSCL học kì môn vật lý trường THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương - Lần 7

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1[606370]: Điều kiện có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây
bằng:
A. một phần tư bước sóng. B. số nguyên lần nửa bước sóng.
C. số nguyên lần một phần tư bước sóng. D. số lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 2[606372]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và lệch pha nhau một góc
600. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là:
A. A. B. 2A. C. A 3. D. 0.

Câu 3[606375]: Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u  220cos100t
V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một mạch điện là:
A. 110 V. B. 220 V. C. 220 2 V. D. 110 2 V.

Câu 5[606379]: Một sợi dây đang có sóng dừng với tần số 300 Hz, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút
sóng và một bụng sóng là 0,75 m. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:
A. 100 cm/s. B. 200 m/s. C. 450 m/s. D. 900 m/s.

Câu 6[606380]: Sóng dừng hình thành trên dây AB dài 1,2 m với hai đầu cố định có hai bụng sóng. Biên độ
dao động tại bụng là 4 cm. Hai điểm dao động với biên độ 2 cm gần nhau nhất cách nhau:

Câu 7[606381]: Xét sóng cơ có bước sóng  , tần số góc của phần tử vật chất khi có sóng truyền qua là  ,
tốc độ truyền sóng là v. Ta có:

Câu 8[606383]: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ
A. tần số góc của dòng điện. B. chu kì của dòng điện.
C. tần số của dòng điện. D. pha ban đầu của dòng điện.

Câu 9[606384]: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc vào thời gian theo hàm cosin như hình
vẽ. Chất điểm có biên độ bằng:
A. 4 cm. B. 8 cm. C. – 4 cm. D. – 8 cm.

Câu 10[606385]: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm, gắn liền với:
A. mức cường độ âm. B. biên độ âm. C. tần số âm. D. đồ thị dao động âm.

Câu 15[606413]: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống theo phương thẳng đứng
một đoạn rồi thả tự do cho con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian kể từ lúc thả đến lúc vật qua vị
trí cân bằng lần thứ ba là:

Đề thi KSCL học kì môn vật lý trường THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương - Lần 7
5 (100%) 1 vote