Đề thi khảo sát chất lượng thpt quốc gia năm 2019 lần 1 - THPT Đông Đậu Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát chất lượng thpt quốc gia năm 2019 lần 1 - THPT Đông Đậu Vĩnh Phúc

Đề thi thử vật lí là một chuyên đề khá quan trọng và cần thiết cho các sĩ tử ôn luyện trước khi bước vào kì thi THPT quốc gia. Để đạt kết quả cao nhất, bạn đọc có thể tải đề thi bằng click vào các đường dẫn dưới đây. Nếu đề thi chưa có đáp án, bạn đọc vẫn có thể thảo luận tại cuối bài viết này. Nhằm tăng lượng kiến thức trên website, bạn đọc hoàn toàn có thể gửi thêm đề thi tại địa chỉ của phần liên hệ của website

TẢI XUỐNG ↓

Câu 1: [706310]: Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật?
A. Gia tốc. B. Động lượng. C. Động năng. D. Xung lượng.

Câu 2: [706311]: Lực nào sau đây không phải là lực thế?
A. Đàn hồi. B. Trọng lực. C. Hấp dẫn. D. Ma sát.

Câu 3: [706312]: Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có độ lớn là N và N. Hợp lực của hai lực có thể là

Câu 5: [706314]: Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi vật nặng đi từ vị
trí biên về vị trí cân bằng thì
A. độ lớn lực phục hồi giảm. B. tốc độ giảm.
C. độ lớn li độ tăng. D. thế năng tăng.

Câu 6: [706315]: Con lắc đơn là một dây treo nhẹ dài một đầu cố định và một đầu gắn vật nhỏ,dao
động điều hoà tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Tần số dao động nhỏ của con lắc là

Câu 11: [706320]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức xác định lực kéo về tác dụng lên vật ở li độ x là Nếu tính bằng niutơn (N), x tính bằng mét (m) thì k tính bằng

Câu 12: [706321]: Khi electron bay vào vùng từ trường theo phương vuông góc với cảm ứng từ thì
A. chuyển động của electron tiếp tục không bị thay đổi.
B. năng lượng bị thay đổi.
C. hướng chuyển động của electron bị thay đổi.
D. vận tốc bị thay đổi.

Câu 19: [706328]: Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
C. mà không chịu ngoại lực tác dụng. D. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.

Câu 20: [706329]: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài của con lắc là cm, chu kì dao động nhỏ của nó là Lấy và bỏ qua sai số của Gia tốc trọng trường mà học sinh đó đo được tại nơi làm thí nghiệm là

Câu 21: [706330]: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa.
Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. tăng 4 lần. B. . giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần.

Đề thi khảo sát chất lượng thpt quốc gia năm 2019 lần 1 - THPT Đông Đậu Vĩnh Phúc
5 (100%) 2 votes