Đề thi HK1 lớp 11 môn toán trường thpt Xuân Hòa năm học 2017-2018

Đề thi HK1 lớp 11 môn toán trường thpt Xuân Hòa năm học 2017-2018 thuộc bộ đề thi HK1 toán 11 do tài liệu rẻ tổng hợp. Đề thi có thời gian làm bài là 90 phút với 16 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu hỏi tự luận. Hãy cùng tìm hiểu đề  thi này ngay dưới đây.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

Trích đoạn một vài câu hỏi tiêu biểu trong đề thi

I - Trắc nghiệm ( Chọn phương án trả lời đúng)

Câu 1. Qua phép quay tâm O góc quay -{{90}^{0}} đường thẳng \Delta : 3x – 4y + 12 = 0 biến thành đường thẳng?

Câu 2. Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?

Câu 3. Phép vị tự tâm O tỷ số vị tự k = –2 biến điểm M(–3; 1) thành điểm nào dưới đây?

Câu 4. Một nghiệm của phương trình lượng giác: {{\sin }^{2}}x+{{\sin }^{2}}2x+{{\sin }^{2}}3x=2 là:

Câu 5. Tập xác định của hàm số y = sin 2x là:

Câu 6. Phép tịnh tiến theo vecto sau điểm M(5 ; –3 ) là ảnh của điểm có tọa độ ?

Câu 7. Từ 40 điểm phân biệt không có ba điểm nào thẳng hàng, có thể tạo được bao nhiêu đối tượng hình học gồm
: đoạn thẳng, các đa giác.

Câu 8. Giá trị lớn nhất y = 2sin 2x +3 là :

II - Tự luận (4 câu)

Câu 17: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

Câu 18: (1,0 điểm) Cho  P(x)= (2x + 3)^20 . Xác định số hạng đứng giữa và hệ số của nó.

Câu 19: (1,5 điểm) Cho một đa giác đều 24 đỉnh. Viết chữ cái của từng đỉnh vào 24 thẻ. Lấy ngẫu nhiên 4 thẻ một lần.
1) Hỏi có bao nhiêu cách lấy.

2) Tính xác suất để 4 thẻ lấy được tạo nên một tứ giác mà các đỉnh là các điểm ghi trên 4 thẻ đó là :

2.1. Hình chữ nhật.

2.2. Hình vuông.

Câu 20: (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC với M, N lần lượt là trung điểm của SB, AB; P thuộc đoạn AC sao cho
AP = 2PC.
1) Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau:
1.1. (MNP) và (ABC).
1.2. (MNP) và (SBC).
2) Xác định giao điểm Q của mặt phẳng (MNP) với SC. Tính PQ khi biết SA =12cm.

Hiện tại đề thi đã có đáp  án trong mã đề này, các em có thể xem thêm tại file pdf đễ dễ dàng theo dõi. Vừa rồi các em vừa được xem xong đề thi HK1 lớp 11 môn toán trường thpt Xuân Hòa năm học 2017-2018. Để xem thêm nhiều đề thi HK1 toán 11 trên tài liệu rẻ, các em có thể xem tại mục tham khảo thêm.

Đề thi HK1 lớp 11 môn toán trường thpt Xuân Hòa năm học 2017-2018
5 (100%) 2 votes

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *